Στοματοπροσωπικές-Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις της γναθοπροσωπικής χώρας, εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, μπορούν να εξελιχθούν σε επείγουσες καταστάσεις απειλητικές για την ζωή του ασθενούς. Ο πόνος και το οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στις γνάθους, ή στον τράχηλο μπορούν να υποδηλώνουν μία λοίμωξη οδοντογενούς ή συναφούς αιτιολογίας.

Εάν η λοίμωξη είναι σοβαρή, ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ικανός εργαζόμενος σε νοσοκομειακό περιβάλλον να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με την διενέργεια κατάλληλων απεικονιστικών εξετάσεων, καλλιεργειών και δοκιμασιών ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, που αποτελούν τις συνήθεις παρακλινικές εξετάσεις. Η χειρουργική αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών περιλαμβάνει την διενέργεια ενδοστοματικής ή εξωστοματικής σχάσης και παροχέτευσης καθώς επίσης και εξαγωγή (αφαίρεση) των υπαίτιων δοντιών. Οι λιγότερο σοβαρές και απειλητικές οδοντοφατνιακές λοιμώξεις μπορούν να αξιολογηθούν και να αντιμετωπισθούν στο περιβάλλον του γναθοχειρουργικού ιατρείου. Ανάλογα βέβαια με την διαγνωστική προσέγγιση αλλά και την βαρύτητα της κάθε περίπτωσης, οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, για την παροχή πλήρους και αποτελεσματικής περίθαλψης στους πάσχοντες ασθενείς.