Οδοντοφατνιακή χειρουργική

Ένα δόντι που δεν ανατέλλει πλήρως στον οδοντικό φραγμό, αλλά παραμένει μερικώς σκεπασμένο από τα ούλα, ή που δεν ανατέλλει καθόλου παραμένοντας ενσφηνωμένο στα οστά των γνάθων, ονομάζεται αντίστοιχα ημιέγκλειστο ή έγκλειστο δόντι. Αυτό το πρόβλημα απαντάται συχνότερα με τους τρίτους γομφίους ή σωφρονιστήρες (φρονημίτες) που αποτελούν εξάλλου και τα τελευταία δόντια που αναπτύσσονται και ανατέλλουν στον οδοντικό φραγμό. Επίσης και άλλα δόντια, όπως οι κυνόδοντες αλλά και οι προγόμφιοι, μπορούν να παραμείνουν έγκλειστα.

Τα συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται οσάκις υπάρχουν έγκλειστα δόντια, είναι πόνος, οίδημα (πρήξιμο), καθώς επίσης και σημεία λοίμωξης των παρακειμένων ιστών. Ένα έγκλειστο δόντι δυνητικά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε παρακείμενα δόντια, στα ούλα καθώς και στις υποκείμενες οστικές δομές.

Ακόμη τα έγκλειστα δόντια σχετίζονται και με την ανάπτυξη κύστεων αλλά και όγκων που μπορούν να καταστρέψουν μεγάλα τμήματα των οστών των γνάθων. Πολλές φορές η αντιμετώπιση των έγκλειστων δοντιών αναβάλλεται μέχρις ότου εμφανισθούν συμπτώματα, όμως πλέον αποτελεί συνήθη πρακτική η έγκαιρη και πρώιμη αφαίρεση των έγκλειστων δοντιών, ιδίως όταν ο ακτινολογικός έλεγχος αποκαλύπτει την δυνατότητα ανάπτυξης προβλημάτων από την παραμονή τους. Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι εκείνος επίσης που διασφαλίζει την διατήρηση στο στόμα ενός δοντιού που παρουσιάζει μία περιακρορριζική αλλοίωση (κοκκίωμα ή κύστη), όπου η συμβατική ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), δεν μπορεί να εξασφαλίσει την οριστική αντιμετώπισή της. Η ακρορριζεκτομή μαζί με την εκπυρήνιση (αφαίρεση) της περιακρορριζικής  βλάβης, αποτελούν την εφαρμοζόμενη χειρουργική θεραπεία εκλογής. Επίσης η χειρουργική αντιμετώπιση των κύστεων αλλά και των οδοντογενών όγκων των γνάθων, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της οδοντοφατνιακής χειρουργικής που ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός ασκεί στην καθ’ ημέρα πράξη, συμβάλλοντας στην ανακούφιση και θεραπεία των ασθενών που του παραπέμπονται κυρίως από τον οδοντίατρο.