Αισθητική (κοσμητική) στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική

Εξ αιτίας της χειρουργικής αλλά και της οδοντιατρικής υποδομής τους οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και δίνουν μεγάλη σημασία στην αρμονία και ισορροπία μεταξύ της εμφάνισης του προσώπου και της λειτουργίας του. Η αισθητική (κοσμητική) στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική μπορεί να επιδιορθώσει και να αποκαταστήσει δυσμορφίες που προκύπτουν από νόσους, τραυματικές βλάβες, εγκαύματα, συγγενείς ανωμαλίες ή γήρανση. Αν και για πολλούς εκ πρώτης όψεως αυτό μπορεί να φαντάζει ως ένα γνωστικό αντικείμενο που νέμονται οι πλαστικοί και επανορθωτικοί χειρουργοί, τόσο στη Ευρώπη όσο και ιδίως στην Αμερική, την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί ασχολούνται με την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας σε συνδυασμό με την βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης των ατόμων. Έτσι σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ειδίκευσης στην στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική, έχει ενταχθεί πλέον και η αισθητική στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική, διότι θεωρείται ότι οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί είναι άριστα και ίσως μοναδικά εκπαιδευμένοι σε τέτοια έκταση σε χειρουργικές διαδικασίες, που αφορούν τόσο τους μαλθακούς ιστούς (δέρμα και μυς), όσο και τους σκληρούς ιστούς (οστά και συνδέσμους) της στοματογναθοπροσωπικής χώρας, ώστε να εγγυώνται την σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση δυσμορφιών του προσώπου, του στόματος, των δοντιών και των γνάθων.

Η αισθητική (κοσμητική) στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική μπορεί να διενεργηθεί είτε στην βάση εξωτερικού (περιπατητικού) ασθενούς σε γναθοχειρουργικό ιατρείο ή σε εξωτερικό ιατρείο Νοσοκομειακής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, είτε στην βάση νοσηλευόμενου ασθενούς σε Νοσοκομείο, ανάλογα με την προτίμηση τόσο του ασθενούς όσο και του επεμβαίνοντος χειρουργού. Η αισθητική γναθοχειρουργική επέμβαση μπορεί να διενεργηθεί είτε με γενική αναισθησία, ή με ενδοφλέβια καταστολή, ή με τοπική αναισθησία.