Χειρουργική αντιμετώπιση του ροχαλητού και της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Πρότυπα αποφρακτικής αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου παρουσιάζονται στο 45% περίπου του πληθυσμού, και μπορεί να κυμαίνονται από το απλό ροχαλητό μέχρι και περιόδους αληθούς άπνοιας. Η αποφρακτική άπνοια ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας, μειωμένη απόδοση στην εργασία, και καρδιαγγειακές διαταραχές όπως υπέρταση, αρρυθμίες, και συμπιεστική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί είναι εκπαιδευμένοι τόσο στην διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Όταν οι συντηρητικές μέθοδοι αποτυγχάνουν να διορθώσουν το πρόβλημα, τότε καθίσταται αναγκαία η προσφυγή σε μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης. Τέτοιες χειρουργικές μέθοδοι μπορεί να αφορούν επεμβάσεις στους μαλθακούς ιστούς του στοματοφάρυγγα (υπερωϊοφαρυγγοπλαστική, υπερωϊοσταφυλοπλαστική υποβοηθούμενη από laser, χειρουργική εκτομή με ραδιοκύματα), ή στους σκληρούς ιστούς της κάτω γνάθου (πρόσθια μετατόπιση της κάτω γνάθου ή/και του γενείου).

Οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται με ιατρούς ομόρων αλλά και άλλων ειδικοτήτων, ώστε να επιτυγχάνουν την θεραπευτική αντιμετώπιση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου.