ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                                     

Δρος Δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΜΥΛΩΝΑ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1979: Αποφοίτηση από το Ιδιωτικό Λύκειο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ» «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-Δ.Β.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ» με τον βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ Δεκαοκτώ και οκτώ δεκατατρίτα 18 8/13 ”.

1979: Επιτυχία ύστερα από Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1979-1985: Φοίτηση στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1985: Λήψη πτυχίου Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός πτυχίου “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Οκτώ & έξι εικοστά έκτα 8 6/26 ”).

1985-1987: Στρατιωτική θητεία (Υγειονομικό Σώμα Ελληνικού Στρατού) ως Έφεδρος Ανθυπίατρος.

12/1985-2/1986: Φοίτηση στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, του Υγειονομικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού-Ονομασία σε Δόκιμο Έφεδρο Ανθυπίατρο.

1989-1995: ΄Αμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Στόματος και Αναισθησιολογίας της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής (άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια και την Κλινική, συμμετοχή στα χειρουργεία και στα σεμινάρια).

1990-1991: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιλογή μετά από επιτυχείς εξετάσεις, από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την προεδρία του Καθηγητού κ. Απ. Αποστολοπούλου, ως Υποψήφιος Διδάκτωρ.

1991-1995: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1995: Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

1996: Επιλογή ως Ειδικευομένου Γναθοχειρουργού μετά από επιτυχία στον Διαγωνισμό Επιλογής Ειδικευομένων στην Γναθοχειρουργική έτους 1996.

1997-1998: Ειδίκευση στην Γενική Χειρουργική (Α΄ Χειρουργικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ») με την υπ’ αριθμ. ΔΥ13γ/33848/30-10-97 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

1999-2002 : Ειδίκευση στην Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική (Πανεπιστημιακή Γναθοχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») με την υπ’ αριθμ. Α9γ/39276/30-11-99 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

2000: Παρακολούθηση του Advanced Trauma Life Support Course of the American College of Surgeons Committee on Trauma, και λήψη του αντίστοιχου τίτλου μετά από επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

2000-2001: Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανατομικής Παρασκευής Κρημνών του Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Άσκηση επί πτωμάτων στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

2002: Εκπαίδευση επί 15 εβδομάδες ( 21/1/02 – 1/4/02) στη μικροχειρουργική αγγείων και νεύρων επί πειραματοζώων (λευκοί επίμυες τύπου wistar) που οργανώθηκε στο Πειραματικό Χειρουργείο του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» από το Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2003: Λήψη τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας Γναθοχειρουργικής, με την υπ’αριθμ. 8606/4-6-2003 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρού.

2003: Training programme on “ Head and Neck Reconstructive and Oncologic Surgery ” at the S.O.R.G. free flap course, organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, Groningen University Hospital, Groningen, Netherlands, 22-25 October 2003.

2005: Liverpool Practical Microvascular Course 2005, organized by the Regional Maxillofacial Unit, University Hospital Aintree, Liverpool and the University Of Liverpool, approved by the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, the Royal College of Surgeons of England, and the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, [37 CME Points], Liverpool, U.K., 14th-18th March 2005.

2006: Craniomaxillofacial S.O.R.G. Course on Basic and Advanced Trauma, Oncology & Reconstructive Surgery, Distraction, Preprosthetic Surgery & Implantology, Maxillofacial Deformities & Orthognathic Surgery, organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, [33 CME Points], Belek/Antalya, Turkey, 14th-19th May 2006.

2007: S.O.R.G. 1st Alpine Symposium on Craniomaxillofacial and Oral Surgery-Midfacial and Frontobasal Traumatology – Hands on course with cadaver dissections and preparations- organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, the Department of Craniomaxillofacial Surgery and the Department of Anatomy, Medical University Innsbruck, at the University Hospital Innsbruck and the Department of Anatomy, [18 CME Points], Innsbruck, Austria, 20-22 September 2007. 

2008: S.O.R.G. Symposium on Surgical Treatment of Functional Temporomandibular Joint Disorders-Open versus Arthroscopic Surgery-Lectures and hands-on Human Cadaver Dissection Course- organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group Academy, the University Hospital Clinic of Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery and the Institute of Anatomy, Medical University of Vienna, at the Gesellschaft der Aerzte in Wien-Billrothhaus and the Institute of Anatomy, [18 CME points], Vienna, Austria, October 15th-18th, 2008.

2008: Guy’s Hospital Limited Attendance Workshop on “Modern Management of Salivary Tumours & Stones” held in the Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Salivary Gland Service, GKT Dental Institute, Guy’s Hospital, [12 CMEs Credits], London, United Kingdom, 4 & 5 November, 2008.

2009: Χορήγηση άδειας τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με την υπ’αριθμ. 9735/6-5-2009 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρού, ανακαλουμένης της υπ’ αρ. 8606/4-6-2003 απόφασης χορήγησης άδειας τίτλου Οδοντιατρικής Ειδικότητας, λόγω μετονομασίας της Ειδικότητας από «Γναθοχειρουργική» σε «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

2009: The Niamtu Cosmetic Facial Surgery Center, A 30 hour preceptorship in Cosmetic Facial Surgery covering Face Lift, Cosmetic Blepharoplasty, Brow Lift, Facial Liposuction, Facial Implants, Botox, Injectable Fillers, CO2 Laser Resurfacing, Chemical Peels, Radiowave Surgery and Skin Care, including also The Niamtu Cosmetic Course, Comprehensive Cosmetic Surgery, The Joseph Niamtu III Cosmetic Facial Surgery Center, Richmond, Virginia, U.S.A., September 14th-19th , 2009.

2011: Επιτυχία ύστερα από Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος επιτυχών). Κατάταξη ως πτυχιούχος Οδοντιατρικής στο 5ο εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Δ.Σ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 20-1-2011).

2006-2011: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Ιατρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

2011: Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».

2011-2015: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2015: Λήψη πτυχίου Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου “ΑΡΙΣΤΑ Οκτώ & ογδόντα εννέα εκατοστά 8,89 ”).

2016: “Πρακτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου” σε φρέσκα πτωματικά παρασκευάσματα, που διοργανώθηκε στο Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας  του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», από την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με χορήγηση 16 Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Αθήνα, 2-4 Ιουνίου 2016. 

26/9/2016-27/12/2016: Completion of a program as a Visiting Scholar in the University of Michigan Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ann Arbor, Michigan, USA, attending Grand Rounds, Clinics, Operating Rooms, and Departmental Meetings.

2019: Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση χρονίων νοσημάτων: πρακτικές γνώσεις για τον μη ειδικό: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ. Θεραπευτικές προσεγγίσεις», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 45ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Μακεδονία Α, 15 Μαΐου 2019.

2019: Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση χρονίων νοσημάτων: πρακτικές γνώσεις για τον μη ειδικό: Αρθρίτιδες και συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 45ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Μακεδονία Α, 15 Μαΐου 2019.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985: Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Οδοντιατρικού Επαγγέλματος για την περιφέρεια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, με την υπ’ αριθμ. 12320/4-7-1985 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής κ. Θ. Βγενόπουλου.

1986: Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής (Ο.Σ.Α.) με Αρ. Μητρώου 6772 και Ημερομηνία Έκδοσης της Ταυτότητας Μέλους: 11-2-1986.

1986-1987: Επικεφαλής Αξιωματικός Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας (Κ.Ο.Μ.)   209 Τάγματος Υγειονομικού στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης,και με καθήκοντα επίσης ελεγκτού Οδοντιάτρου των Φρουρών Φλώρινας, Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας.

1987: Βοηθός Αξιωματικός των Γραφείων Εκπαίδευσης και Μελετών και Εκπαιδευτής Ιατρών-Οδοντιάτρων στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

1988: Χορήγηση Άδειας λειτουργίας Οδοντιατρείου στην Αθήνα και στην οδό Αραχωσίας 1-3, με την υπ’ αριθμ. 8879/27-5-1988 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

1989-1995: ΄Αμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Στόματος και Αναισθησιολογίας της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (θεωρητική διδασκαλία-κλινική άσκηση φοιτητών).

1988-1996: Άσκηση Γενικής Οδοντιατρικής με ιδιαίτερη έμφαση στην Γναθοχειρουργική σε ιδιωτικό ιατρείο.

2002-2012: Εκπαιδευτής Μικροχειρουργικής του Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2003-2006: Συνεργάτης Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”.

2006 –  : Αναπληρωτής Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”.

2003 –  :   Άσκηση Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε ιδιωτικό ιατρείο.

25/9/2004 & 9/4/2005 : Ομιλητής στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης με θέμα « Χειρουργική Στόματος », συγκεκριμένα συμμετοχή ως ομιλητής στο Κλινικό Σεμινάριο « Χειρουργική του Στόματος και ο Γενικός Οδοντίατρος », με συντονιστή τον Δρα Φ. Χ. Τζέρμπο, και συν-διδάσκοντες τους Σ. Τομπρή και Δρα Ι. Φακίτσα.

2/3/2006: Ομιλητής στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Επιστημονικής Εταιρείας του “METROPOLITAN HOSPITAL”, συγκεκριμένα συμμετοχή ως ομιλητής στην Επιστημονική Εκδήλωση της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”, « Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική: I. Τραυματολογία », με συντονιστή τον Λέκτορα Φ. Χ. Τζέρμπο, και συν-διδάσκοντες τους Αν. Καθηγητή Ι. Ιατρού και Δ. Ρίζου.  

25/5/2007: Πρόεδρος της Συνεδρίας Β2 (15:00-17:00), Αίθουσα ΚΛΕΙΩ, “ Ελεύθερες Ανακοινώσεις-Εισηγήσεις: Οδοντογναθική και Επανορθωτική Χειρουργική ”, με συν-πρόεδρο τον Δρα Χ. Δενδρινό, στα πλαίσια του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, Συνεδριακό Κέντρο Hotel Du Lac, 25-27 Μαΐου 2007.

2008 – 2011: Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου “ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ-M.D. HOSPITAL”.

21/2/2008: Ομιλητής στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Επιστημονικής Εταιρείας του “METROPOLITAN HOSPITAL”, συγκεκριμένα συμμετοχή ως ομιλητής στην Επιστημονική Εκδήλωση της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”, «Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις οδοντογενούς και μή αιτιολογίας», με συντονιστή τον Λέκτορα Φ. Χ. Τζέρμπο, και συν-διδάσκοντες τους Α. Μοσχόπουλο, Δ. Α. Ρίζου, Δρα Ι. Μπουτσικάκη και Δρα Γ. Παναγιωτακόπουλο.  

29/11/2008: Εισηγητής με θέμα «Χειρουργική αφαίρεση υπολειμματικής ρίζας» στην Ημερίδα Χειρουργικής για τον Γενικό Οδοντίατρο, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, 28-30 Νοεμβρίου 2008.

4/4/2009: Πρόεδρος της Α΄ Συνεδρίας Προφορικών Ανακοινώσεων (08:15-09:45), Αίθουσα ΠΕΛΛΑ-ΜΥΚΗΝΑΙ, με συν-προέδρους την κ. Ε. Καλλιαρδού και Μ. Καραμάνου, στα πλαίσια της 1ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 4 Απριλίου 2009.

4/4/2009: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 1ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 4 Απριλίου 2009.

7-8/11/2009: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “ΟΦΙΤΕΙΑ”, 7-8 Νοεμβρίου 2009.

7/11/2009: Εισηγητής με θέμα «Η Ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου, ιδίως δε της στοματικής και γναθοπροσωπικής χώρας, στην ‘Ανατομική του Ανθρώπου’ του Γεωργίου Σκλαβούνου» στην 2η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “ΟΦΙΤΕΙΑ”, 7-8 Νοεμβρίου 2009.

28/11/2009: Εισηγητής με θέμα «Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στον χώρο της ιδιωτικής Υγείας» στο Στρογγυλό Τραπέζι Επαγγελματικών Θεμάτων, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, στα πλαίσια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο Μουσείου Αθλητισμού, 27-29 Νοεμβρίου 2009.

27/1/2010: Ομιλητής στην 2η Περίοδο (13/1-10/3/2010) του προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2009-2010) του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με θέμα «Βασικά στοιχεία σχεδιασμού τομών, ανάπτυξης κρημνών και τεχνικών συρραφής στη χειρουργική του στόματος».

20/3/2010: Πρόεδρος της Α΄ Συνεδρίας Προφορικών Ανακοινώσεων (08:20-09:35), Αίθουσα ΠΕΛΛΑ-ΜΥΚΗΝΑΙ, με συν-προέδρους την κ. Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου και τον κ. Αργ. Μιχαηλίδη, στα πλαίσια της 3ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 20 Μαρτίου 2010.

20/3/2010: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 3ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 20 Μαρτίου 2010.

12/1/2011: Ομιλητής στo πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2010-2011) της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με θέμα «Χειρουργική των όγκων της παρωτίδας: Εξελίξεις-Μέσα-Τεχνικές», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

4-5/2/2011: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 4ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Ψυχιατρικής”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

5/2/2011: Πρόεδρος της Συνεδρίας Προφορικών Ανακοινώσεων (08:15-09:10), με συν-προέδρους τους κ. Α. Πάσχο και κ. Αν. Μιχαηλίδη, στα πλαίσια της 4ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Ψυχιατρικής”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

1/4/2011: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ο Louis Pasteur (1822-1895) και η ανεκτίμητη προσφορά του στην Ιατρική”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 1 Απριλίου 2011.

13-14/5/2011: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 6ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Μαιευτικής-Γυναικολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13-14 Μαΐου 2011.

15/5/2011: Πρόεδρος της ΙΒ΄ Συνεδρίας Διαλέξεων-Προφορικών Ανακοινώσεων (09:25-10:20), με συν-προέδρους τους κ. Χ. Ασβέστη και κ. Μ. Καραμάνου, στα πλαίσια της 6ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Μαιευτικής-Γυναικολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13-14 Μαΐου 2011.

18/5/2011: Ομιλητής στην 2η Περίοδο (12/1-8/6/2011) του προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2010-2011) του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με θέμα «Χειρουργική των όγκων της παρωτίδας: Εξελίξεις-Μέσα-Τεχνικές».

6/7/2011- : Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου (διδακτικές, ερευνητικές και συγγραφικές).

14/10/2011: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 7ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 14 Οκτωβρίου 2011.

14/10/2011: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Μερική και ολική μεταμόσχευση προσώπου: η ιστορία μιας μεγάλης πρόκλησης, η αναδρομή μιας μοναδικής χειρουργικής περιπέτειας», η οποία παρουσιάσθηκε στην 7η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 14 Οκτωβρίου 2011.

18/11/2011: Ομιλητής στο συνεχόμενο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Η προοπτική της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο ελεύθερο επάγγελμα».

26/11/2011: Εισηγητής με θέμα «Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων» στο Παράλληλο Κατευθυνόμενο Πρόγραμμα για Οδοντιάτρους, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

21/12/2011: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορία της Οδοντιατρικής».

13/1/2012: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 8ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13 Ιανουαρίου 2012.

13/1/2012: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική ογκολογία στη Βυζαντινή Ιατρική», η οποία παρουσιάσθηκε στην 8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “ Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα ”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13 Ιανουαρίου 2012.

13/1/2012: Πρόεδρος της ΙΑ΄ Συνεδρίας Διαλέξεων-Προφορικών Ανακοινώσεων (18:30-19:20), με συν-προέδρους τους κ.κ. Γ. Σκάρπα και Α. Κουσούλη, στα πλαίσια της 8ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “ Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα ”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13 Ιανουαρίου 2012.

30/5/2012: Ομιλητής στην 2η Περίοδο του προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2011-2012) του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με θέμα «Τραυματολογία κάτω τριτημορίου σπλαγχνικού κρανίου».

1/6/2012: Εισηγητής (Speaker) με θέμα «Hippocrates and Oral & Maxillofacial Surgery» στην συνεδρία «Orthognathic-Cosmetic OMFS» του κατευθυνόμενου προγγράμματος του “The 2nd meeting of the HITAOMS [Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery]” in conjunction with the 26th Congress of the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery [HAOMS], Kos island, Kypriotis Panorama Hotel, June 1-3, 2012.

2/6/2012: Εισηγητής με θέμα «Βασικά στοιχεία σχεδιασμού τομών, ανάπτυξης κρημνών και συρραφής» στο Παράλληλο Κατευθυνόμενο Πρόγραμμα για Οδοντιάτρους, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Κως, Kypriotis Panorama Hotel, 1-3 Ιουνίου 2012.

2/6/2012: Πρόεδρος (Chairman) της συνεδρίας «Paediatric OMFS/Bisphosphonates» του κατευθυνόμενου προγγράμματος του “The 2nd meeting of the HITAOMS [Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery]” in conjunction with the 26th Congress of the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery [HAOMS], Kos island, Kypriotis Panorama Hotel, June 1-3, 2012.

1/12/2012: Εισηγητής με θέμα «Αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών για ορθοδοντική μετακίνηση» στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις στην υπηρεσία της Ορθοδοντικής», που διοργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος, στα πλαίσια του 15ου Πανελληνίου Ορθοδοντικού Συνεδρίου, Αθήνα, «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 1-2 Δεκεμβρίου 2012.

5/12/2012: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορία της Χειρουργικής». 

9/4/2013: Ομιλητής στο συνεχόμενο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών των Γ΄και Δ΄ Χειρουργικών Πανεπιστημιακών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορία της Χειρουργικής».

12/4/2013: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (8ο Εξάμηνο) των Δετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική της Εργασίας» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορική αναδρομή στην Ιατρική της Εργασίας».

26/10/2013: Εισηγητής με θέμα «Αποτυχία ακρορριζεκτομής-Υποτροπή» στο Παράλληλο Κατευθυνόμενο Πρόγραμμα για Οδοντιάτρους, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, Cyprus Hilton Hotel, 26-27 Οκτωβρίου 2013.

26/10/2013: Πρόεδρος της συνεδρίας των Ελεύθερων Ανακοινώσεων (09:00-10:00) με συν-πρόεδρο τον κ. Χρήστο Μιχαηλίδη, στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, Cyprus Hilton Hotel, 26-27 Οκτωβρίου 2013.

26/10/2013: Πρόεδρος της συνεδρίας των Εισηγήσεων (10:00-11:00) με συν-πρόεδρο τον κ. Χρήστο Μιχαηλίδη, στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, Cyprus Hilton Hotel, 26-27 Οκτωβρίου 2013.

29/11/2013: Είσοδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ανάδειξη σε θέση Ειδικού Γραμματέα για την χρονική περίοδο 2013-2014.

30/11-1/12/2013: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 9ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 χρόνων”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Πνευματικό Κέντρο Αμφίκλειας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

1/12/2013: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Αγία Απολλωνία: η προστάτιδα της Οδοντιατρικής», η οποία παρουσιάσθηκε στην 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “ Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 χρόνων”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Πνευματικό Κέντρο Αμφίκλειας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

7/2/2014: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορία της Χειρουργικής».

4/4/2014: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 10ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2014”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 4 Απριλίου 2014.

4/4/2014: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η χειρουργική των αγγείων στο Βυζάντιο», η οποία παρουσιάσθηκε στην 10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2014”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 4 Απριλίου 2014.

30/10/2014: Εισηγητής με θέμα «Το Στοματικό και Κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα στα Παιδιά» στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των φοιτητών, ειδικευομένων ιατρών, μελών ΔΕΠ και ιατρών ΕΣΥ, της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αίθουσα «ΥΓΕΙΑ», Χαϊδάρι, 30 Οκτωβρίου 2014.

28/11/2014: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιστορία της Χειρουργικής».

28-30/11/2014: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (HAOMS 2014), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Δαϊς, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2014.

29/11/2014: Εκλογή μετά την διενέργεια τακτικών αρχαιρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την τριετία 2014-2017.

30/11/2014: Ανάδειξη σε Β΄Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την χρονική περίοδο 2014-2017, μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014-2017), υπό την Προεδρία του Καθ. Ι. Ιατρού.

30/11/2014: Πρόεδρος της 18ης Συνεδρίας των Ελεύθερων Ανακοινώσεων (09:00-11:30) με συν-πρόεδρο την κ. Δόξα Μαγγούδη, στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Δαϊς, 28-30 Νοεμβρίου 2014.

30/11/2014: Συντονιστής στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Η άσκηση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ελλάδα του 2014: οικονομική κρίση, προκλήσεις και προοπτικές» με συμμετέχοντες –εισηγητές τους Δ. Αντερριώτη, Ν. Μαυροβουνιώτη, Ι. Παπαδιόχο και Α. Σπανού, που διοργανώθηκε στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Δαϊς, 28-30 Νοεμβρίου 2014.

20/3/2015: Αντιπρόεδρος της 11ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.

20/3/2015: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Paul Dudley White (1886-1973): ο πατέρας της Αμερικανικής καρδιολογίας», η οποία παρουσιάσθηκε στην 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.

23/5/2015: Εισηγητής στο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο του Αμφιαραείου 2015, που διοργανώθηκε από την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα «Ιπποκράτους Αφορισμοί», εκπροσωπώντας την Δ΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Σημειωτέον ότι στο Συμπόσιο του Αμφιαραείου 2015 συμμετείχαν όλες οι Παθολογικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ [Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Α΄ & Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική], Αμφιαράειο, Κάλαμος Αττικής, 23 Μαίου 2015.

6/10/2015: Εισηγητής σε Συνεδρία Προσκεκλημένης Εταιρείας (Guest Society Session), συγκεκριμένα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery), αφιερωμένης στην “Pediatric Oral and Maxillofacial Oncology”, με θέμα «The evolution of pediatric oral, maxillofacial, and craniofacial surgery, from Hippocrates the Koan to Paul Tessier: a brief historical review», η οποία παρουσιάσθηκε στο 29th World Congress of the International College for Maxillofacial Surgery (ICMFS 2015), που διοργανώθηκε από την Cyprus Association of Oral and Maxillofacial Surgery, με συνδιοργανωτές τις Cyprus Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, The Cyprus Society of Otorhinolaryngology, Cyprus Ophthalmological Society, and Cyprus Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, Lanitis Carob Mill, 5-9 October 2015.

6/10/2015: Πρόεδρος (Chair) στην Oral Session “Oral Pathology/Oral Surgery” (16:30-17:30) με συν-πρόεδρο (co-Chair) την Dr Mikaela Papastylianou, στα πλαίσια του 29th World Congress of the International College for Maxillofacial Surgery (ICMFS 2015), που διοργανώθηκε από την Cyprus Association of Oral and Maxillofacial Surgery, με συνδιοργανωτές τις Cyprus Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, The Cyprus Society of Otorhinolaryngology, Cyprus Ophthalmological Society, and Cyprus Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, Lanitis Carob Mill, 5-9 October 2015.

17/11/2015: Χορήγηση Βεβαίωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του ΙΑΤΡΟΥ σε όλη την επικράτεια από τις 17/11/2015 με Αρ. Πρωτ.: 5890/17-11-2015, υπογεγραμμένη από τον κ. Νικόλαο Σοφό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, που ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής της Ελληνικής Δημοκρατίας.

18/11/2015: Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.Α.) με Αρ. Μητρώου 078867 και Ημερομηνία Έκδοσης της Ταυτότητας Μέλους: 18-11-2015 [Γναθοπροσωπικός Χειρουργός].

20/11/2015- : Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή στην διδασκαλία και την κλινική άσκηση των Εετών φοιτητών [πρωινά μαθήματα (παρουσίαση περιστατικών-συζήτηση) επί των φακέλων ασθενών της Κλινικής με τους προπτυχιακούς φοιτητές, διενέργεια χειρουργείων οδοντοφατνιακής χειρουργικής με τοπική αναισθησία στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής, στα πλαίσια της εκπαίδευσης-συμμετοχής των φοιτητών].

9/12/2015: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «20ος Αιώνας- Πρώτη 50ετία- Μεταμοσχεύσεις».

29/1/2016: Πρόεδρος της 2ης συνεδρίας των Διαδραστικών Εισηγήσεων και του Δορυφορικού Συμποσίου της Ariston Dental (11:30-14:00) με συν-πρόεδρο τον κ. Κων/νο Σιώχο, στα πλαίσια της 1ης Διημερίδας Εμφυτευματολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 29-30  Ιανουαρίου 2016.

9/2/2016: Χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Δήμο Ζωγράφου, επί της οδού Αραχωσίας 1-3, στον 3ο όροφο, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Α.Π. 6167/09-02-2016).

26-27/2/2016: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Διημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευρολογίας από την Αρχαιότητα Μέχρι Σήμερα”, που διοργανώθηκε από το Institut d’ Histoire de Lá Medecine, Université Claude Bernard, Lyon, France, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα,  26-27 Φεβρουαρίου 2016.

26/2/2016: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα « Γεώργιος Κοτζιάς (1918-1977): κορυφαίος ερευνητής με καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση των πασχόντων από τη νόσο του Parkinson», η οποία παρουσιάσθηκε στην Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευρολογίας από την Αρχαιότητα Μέχρι Σήμερα”, που διοργανώθηκε από το Institut d’ Histoire de Lá Medecine, Université Claude Bernard, Lyon, France, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα,  26-27 Φεβρουαρίου 2016.

27/2/2016: Εισηγητής στην 3η Επιστημονική Ημερίδα 2015-2016 της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος με θέμα «Καθημερινά προβλήματα χειρουργικής στόματος και η αντιμετώπισή τους», αναπτύσσοντας το θέμα “Μετεγχειρητική αγωγή¨, με συντονιστή τον Αναπλ. Καθηγητή ΣΓΠΧ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Φώτιο Τζέρμπο και συμμετέχοντες την κ. Νάντια Θεολόγη-Λυγιδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τον κ. Βασίλειο Πετσίνη, Επίκ. Καθηγητή ΣΓΠΧ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τον κ. Φίλιο Κεραμιδά, ΣΓΠΧ, Νοσοκομείο “Metropolitan”, την Δρα Βερόνικα Παπακώστα, ΣΓΠΧ, Επιμ. Β΄ ΕΣΥ, ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ” και την Δρα Ελένη Παραρά, ΣΓΠΧ, Επιμ. ΓΝΑ “ΚΑΤ”, Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 27 Φεβρουαρίου 2016.

15/6/2016: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 13ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η χειρουργική του Πρωτογόνου ανθρώπου και των Αρχαίων λαών”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 15 Ιουνίου 2016.

15/6/2016: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική των Πρωτογόνων και των Αρχαίων λαών», η οποία παρουσιάσθηκε στην 13η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η χειρουργική του Πρωτογόνου ανθρώπου και των Αρχαίων λαών”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 15 Ιουνίου 2016.

5/7/2016: Έναρξη συνεργασίας με το “Ευγενίδειο Θεραπευτήριο-Η Αγία Τριάς ΑΕ”, ως Εξωτερικός Συνεργάτης.

15/7/2016: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ενημερωτικής και Επιστημονικής Ημερίδας “για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου: 27 Ιουλίου 2016” που διοργανώθηκε από την International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), υπό την Προεδρία του Καθηγητού Νικόλαου Παπαδογεωργάκη, Διευθυντού της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης», 15 Ιουλίου 2016.

17/2/2017: Ανάδειξη σε Α΄Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την χρονική περίοδο 2/2017-11/2017, μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014-2017), υπό την Προεδρία του Καθ. Λ. Ζουλούμη.

24/2/2017: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 15ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευροχειρουργικής”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

24/2/2017: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η οργανωτική ανάδυση και εξέλιξη της Αμερικανικής Νευροχειρουργικής», η οποία παρουσιάσθηκε στην 15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευροχειρουργικής”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

15-18/5/2017: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (10ο Εξάμηνο 2016-2017) των πεμπτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Τραυματισμός νεύρου».

29/6/2017: Ορισμός ως Τακτικού Μέλους της Ομάδας Εργασίας για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τριετή θητεία (2017-2020). 

5/7/2017: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ενημερωτικής και Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα “Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου: από την πρόληψη στη θεραπεία”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου: 27 Ιουλίου 2017, που καθιερώθηκε από την International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), και διοργανώθηκε υπό την Προεδρία της κ. Ε. Κονσολάκη, Διευθύντριας της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΠαΓΝΗ, καθώς επίσης και του κ. Ι. Ιατρού, Ομότιμου Καθηγητού Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ηράκλειο Κρήτης, Αμφιθέατρο Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 5 Ιουλίου 2017.

22/9/2017: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Lecturer), στην διάλεξη με θέμα «Minimally invasive TMJ Surgery: the past revisited or redesigning the future?»,  η οποία παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του κατευθυνόμενου προγράμματος του “16th Serbian Dental Congress with International participation”, [15 CME points], Sava Center, Belgrade, Serbia, September 21-23, 2017.

20/10/2017: Εισηγητής στο 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα “Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της κροταφογναθικής διάρθρωσης: επιστρέφοντας στο παρελθόν ή επανασχεδιάζοντας το μέλλον;”, Συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2017.

23/10/2017: Έναρξη συνεργασίας με την “ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως ανεξάρτητος Ιατρός-Εξωτερικός Συνεργάτης.

3/11/2017: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (1ο Εξάμηνο) των Αετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιατρική Δεοντολογία-Ιατρικό Απόρρητο-Βιοηθική».

25/11/2017: Εισηγητής στην Ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή «Κροταφογναθική Διαταραχή: Από τη διάγνωση ως την ολική αρθροπλαστική», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με θέμα “Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της κροταφογναθικής διάρθρωσης: επιστρέφοντας στο παρελθόν ή επανασχεδιάζοντας το μέλλον;”, Μανδαλίδειο Ίδρυμα, Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2017.

26/11/2017: Εκλογή μετά την διενέργεια τακτικών αρχαιρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την τριετία 2017-2020.

4/12/2017: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «20ος Αιώνας- Πρώτη 50ετία- Μεταμοσχεύσεις».

8/12/2017: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (1ο Εξάμηνο) των Αετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ευγονική -Μεταμοσχεύσεις».

21/12/2017: Ομιλητής στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία “Βάσος Χαραλαμπίδης” και την Νοσηλευτική Υπηρεσία του Θεραπευτηρίου “Metropolitan”, με θέμα «Σκέψεις και Συναισθήματα για τη Γέννηση του Θεού-Λόγου», Αμφιθέατρο Θεραπευτηρίου “Metropolitan”,  Νέο Φάληρο, 21 Δεκεμβρίου 2017.

18/1/2018: Εισηγητής στην εναρκτήρια συνάντηση για το 2018 της Επιστημονικής Εταιρείας “Βάσος Χαραλαμπίδης” του Θεραπευτηρίου “Metropolitan”, με θέμα «Βιοηθική: Το μετερίζι της Ιατρικής και της Φιλοσοφίας», με συντονιστές τους Αντ. Ρασιδάκη, Αν. Καθ. Πνευμονολογίας και Ι. Ρόμπο, Αν. Καθ. Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αμφιθέατρο Θεραπευτηρίου “Metropolitan”,  Νέο Φάληρο, 18 Ιανουαρίου 2018.

26/1/2018: Πρόεδρος της Συνεδρίας 3Α των Εισηγήσεων και της Keynote Lecture (09:00-11:30-Αίθουσα: Νίκος Σκαλκώτας) με συν-πρόεδρο τον Ομότ. Καθ. κ. Κ. Αλεξανδρίδη, στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής, 25-27 Ιανουαρίου 2018.

11/5/2018: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), στην διάλεξη με θέμα «Minimally Invasive TMJ Surgery: a Mere Alternative or a Current Standard of Care?»,  η οποία παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του κατευθυνόμενου προγράμματος του “Joint International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) and Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (AÇBİD) Congress”, in conjunction with  AÇBİD 12th Congress, Session “Temporomandibular Joint”, Main Hall, Ela Quality Resort, Belek, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.

12/5/2018: Πρόεδρος (Chairman) στην συνεδρία “Trauma/Cleft/Craniofacial Reconstruction 2”, με συν-Προέδρους (co-Chairpersons) τους  Drs. Hakan Tüz (Turkey) και Emel Bulut (Turkey), στο “Joint International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) and Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (AÇBİD) Congress”, in conjunction with  AÇBİD 12th Congress, Main Hall, Ela Quality Resort, Belek, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.

25-28/6/2018: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (10ο Εξάμηνο 2017-2018) των πεμπτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Τραυματισμός νεύρου».

25/9/2018: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα “Aging: A journey in a cultural perspective through the Ages, and not a mere biological process”, η οποία παρουσιάσθηκε στο Satellite International Conference of History of Medicine: “History of Geriatrics”, στα πλαίσια της 35th Balkan Medical Week με θέμα “Healthy Ageing: an endless challenge”, που διοργανώθηκε από το Hellenic Section of the Balkan Medical Union,  “Athinais” Hotel, Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018.

25-27/9/2018: Μέλος της Scientific Committee της 35th Balkan Medical Week με θέμα “Healthy Ageing: an endless challenge”, που διοργανώθηκε από το Hellenic Section of the Balkan Medical Union,  “Athinais” Hotel & “Alexandros” Hotel, Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2018.

15/10/2018: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (1ο Εξάμηνο) των Αετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιατρική Δεοντολογία-Ιατρικό Απόρρητο-Βιοηθική».

25/10/2018: Συντονιστής της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα «Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις: Διαγνωστικές και Θεραπευτικές προκλήσεις», στα πλαίσια του Προγράμματος συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης Ιατρικού Προσωπικού της Επιστημονικής Εταιρείας «Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”, καθώς επίσης και Εισηγητής στην συγκεκριμένη Εκδήλωση με την παρουσίαση διάλεξης με θέμα «Χειρουργική Προσέγγιση»,  με συν-εισηγήτριες  τις Ε. Campos, Αν. Δ/ντρια Παθολόγο και Ο. Παπαδοπούλου, Επιμελήτρια ΩΡΛ.

28/11/2018: Ομιλητής στο συνεχόμενο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών».

5/12/2018: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (5ο Εξάμηνο) των Γετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «20ος Αιώνας- Πρώτη 50ετία- Μεταμοσχεύσεις».

7/12/2018: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (1ο Εξάμηνο) των Αετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ευγονική -Μεταμοσχεύσεις».

8/12/2018: Εισηγητής στην Επετειακή Ημερίδα «Ιγμόρειο: Ο Γναθιαίος Κόλπος στην Ωτορινολαρυγγολογία & την Οδοντιατρική», που οργανώθηκε από το Ρινολογικό Κέντρο Αθηνών με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του, καθώς επίσης και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, παρουσιάζοντας Εισήγηση με θέμα “Εμβιοϋλικά οστικής ανάπλασης και αναγεννητικών τεχνικών εντός του ιγμορείου-Βιολογική συμπεριφορά”, Αμφιθέατρο Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πλατεία Κεφαλαρίου, Κηφισιά,  8 Δεκεμβρίου 2018.

23/2/2019: Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Ημερίδα με θέμα: «Η Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική αρωγός στην άσκηση του Οδοντιατρικού & Ιατρικού Λειτουργήματος-Νεότερα δεδομένα», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δίδοντας διάλεξη με θέμα “Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της κροταφογναθικής διάρθρωσης: Μια απλή ενναλλακτική λύση ή η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση;”, Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης, Τρίπολη, 23 Φεβρουαρίου 2019. 

23/2/2019: Πρόεδρος της Συνεδρίας II στην Ημερίδα με θέμα: «Η Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική αρωγός στην άσκηση του Οδοντιατρικού & Ιατρικού Λειτουργήματος-Νεότερα δεδομένα», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συν-Προέδρους τους συναδέλφους Η. Καραγιάννη και Ι. Παπαδιόχο, Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης, Τρίπολη, 23 Φεβρουαρίου 2019.

13/4/2019: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 17ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νεογνολογίας, του Μητρικού Θηλασμού και της Διατροφής του Νεογνού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Νεογνολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και την Παιδιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,  Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα, 13 Απριλίου 2019.

13/4/2019: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η ανάδυση της σύγχρονης νεογνολογίας κατά τον 19ο αιώνα», η οποία παρουσιάσθηκε στην 17η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νεογνολογίας, του Μητρικού Θηλασμού και της Διατροφής του Νεογνού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Νεογνολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και την Παιδιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,  Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα, 13 Απριλίου 2019.

18/5/2019: Πρόεδρος της Συνεδρίας Προφορικών Ανακοινώσεων Ιστορίας της Ιατρικής (09:00-10:30-Αίθουσα: Μακεδονία Α), με συν-πρόεδρο τον κ. Ι. Γραμματικάκη, στα πλαίσια του 45ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 15-18 Μαΐου 2019.

14/6/2019: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), στην διάλεξη με θέμα «Parotid tumour surgery: revisiting the past and getting inspired for the future»,  η οποία παρουσιάσθηκε στην Συνεδρία “EACMFS Eastern Adriatic Session”, στα πλαίσια του XXI National Congress of the Italian Society of Maxillo-Facial Surgery, Sala Leonardo, Grand Hotel Tiziano, Lecce, Italy, June 12-15, 2019.

14/10/2019: Ομιλητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων (1ο Εξάμηνο) των Αετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ιατρική Δεοντολογία-Ιατρικό Απόρρητο-Βιοηθική».

29/10/2019: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), στην διάλεξη με θέμα «Parotid tumour surgery: revisiting the past and getting inspired for the future», η οποία παρουσιάσθηκε στην Συνεδρία “Session 3 – Oncology I”, στα πλαίσια του 31st World Congress of the International College for Maxillo-Facial-Surgery (ICMFS 2019) in conjunction with the Annual Conference of the Israeli Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Hall A, Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel, October 29-November 1, 2019.

31/10/2019: Πρόεδρος (Chair) στην Συνεδρία Προσκεκλημένης Εταιρείας (Guest Society Session 13), συγκεκριμένα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery), με θέμα “Current trends in Oral and Maxillofacial Surgery», με συν-πρόεδρο (co-Chair) την Dr Zoe Nicolaou, παρουσιάζοντας στην συνεδρία αυτή, επίσης ως Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), την διάλεξη με θέμα «Minimally invasive TMJ surgery: an indispensable treatment modality in contemporary oral and maxillofacial surgery practice», στα πλαίσια του 31st World Congress of the International College for Maxillo-Facial-Surgery (ICMFS 2019) in conjunction with the Annual Conference of the Israeli Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Hall A, Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel, October 29-November 1, 2019.

9/11/2019: Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με θέμα: «Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και το Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας «Ο Ιπποκράτης» και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, δίνοντας διάλεξη με θέμα «Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης», Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Λάρισα, 9 Νοεμβρίου 2019.

15/11/2019: Ομιλητής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ειδικευομένων Ιατρών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική της ΚΓΔ: μια απλή εναλλακτική λύση ή η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση;», Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2019.

15/1/2020: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (7ο Εξάμηνο 2019-2020) των τεταρτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κατ’ επιλογήν γνωστικό αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε θερμοπληξία, κρυοπληξία, ηλεκτροπληξία, και εισπνοή αερίων».

17/1/2020: Μέλος της Κριτικής Επιτροπής της Συνεδρίας των Posters, στα πλαίσια του Τριημέρου Συμποσίου Στοματικής Εμφυτευματολογίας και Αισθητικής Προσώπου “HAOMS2020 Aesthetics”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Συνεδριακός χώρος, Grand Hyatt Hotel, Αθήνα, 17-19 Ιανουαρίου 2020.

18/1/2020: Πρόεδρος της Συνεδρίας 8 των Εισηγήσεων (18:00-20:15-Κύρια Αίθουσα), με συν-πρόεδρο τον Αναπλ. Καθ. κ. Φ. Τζέρμπο, στα πλαίσια του Τριημέρου Συμποσίου Στοματικής Εμφυτευματολογίας και Αισθητικής Προσώπου “HAOMS2020 Aesthetics”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Συνεδριακός χώρος, Grand Hyatt Hotel, Αθήνα, 17-19 Ιανουαρίου 2020.

15/2/2020: Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με θέμα: «Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας και το Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, δίνοντας διάλεξη με θέμα «Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης», Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα, 15 Φεβρουαρίου 2020.

11/6/2020: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (10ο Εξάμηνο 2019-2020) των πεμπτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ» με την παρουσίαση διαδικτυακής εισήγησης (webinar) με θέμα «Τραυματισμός νεύρου».

2/11/2020: Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (3ο Εξάμηνο Σπουδών 2020-2021), των μεταπτυχιακών φοιτητών Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Στοιχειώδεις γνώσεις Γναθοπροσωπικής Τραυματιολογίας» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Αρχές θεραπείας καταγμάτων σπλαγχνικού κρανίου».

2/12/2020: 9:30-10:30 πμ, Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (7ο Εξάμηνο 2020-2021) των τεταρτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κατ’ επιλογήν γνωστικό αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες» της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με την παρουσίαση Διαδικτυακής Διάλεξης με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε θερμοπληξία, κρυοπληξία, ηλεκτροπληξία, και εισπνοή αερίων».

22-24/1/2021: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (HAOMS 2021 DIGITAL CONFERENCE), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, για πρώτη φορά με την μορφή Ψηφιακού-Διαδικτυακού Συνεδρίου λόγω της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήθηκε δε με την υποστήριξη και οργανωτική φροντίδα της Εταιρείας PROWEB Digital Agency, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2021.

22/1/2021: Συντονιστής των Συνεδριών των Διαλέξεων των Διεθνών Προσκεκλημένων Ομιλητών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (HAOMS 2021 DIGITAL CONFERENCE), Prof. Anastasios Kanatas, Assist. Prof. Christos Skouteris, Prof. Steven Feinberg, Assoc. Prof. Luis Mercuri, καθώς επίσης και του Έλληνα Προσκεκλημένου Ομιλητού Δρος Γεωργίου Ρωμάνου, Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας PROWEB Digital Agency, Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021.

23/1/2021: Συντονιστής των Συνεδριών των Διαλέξεων των Διεθνών Προσκεκλημένων Ομιλητών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (HAOMS 2021 DIGITAL CONFERENCE), Prof. Anastasios Kanatas, Prof. Klaus-Dietrich Wolff, Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας PROWEB Digital Agency, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2021.

25/1/2021: Εκλογή μετά την διενέργεια τακτικών αρχαιρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την τριετία 2021-2024.

2/2/2021: Ανάδειξη σε Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την χρονική περίοδο 2021-2024, μετά την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2021-2024).

12/2/2021: Συνέντευξη στην Εκπομπή “Στιγμιότυπα”, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ 100.3 FM, στον Δημοσιογράφο κ. Βασίλη Κουφόπουλο, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας (Διεθνούς) Ημέρας των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών στις 13 Φεβρουαρίου 2021, εκφράζοντας την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

18/5/2021: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (10ο Εξάμηνο 2020-2021) των πεμπτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ» με την παρουσίαση διαδικτυακής εισήγησης (webinar) με θέμα «Τραυματισμός νεύρου».

23-24/9/2021: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “200 Χρόνια Νεότερης Ελληνικής Ιατρικής”, επετειακής εκδήλωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», που διοργανώθηκε με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση) από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2021.

23/9/2021: Ομιλητής στην διάλεξη με θέμα «Η ανάδυση της σύγχρονης Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, μέσα από την δημιουργία του Γναθοπροσωπικού Τμήματος Τραυματιών Πολέμου του Νοσοκομείου “Ερυθρός Σταυρός”, για την αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941», η οποία παρουσιάσθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “200 Χρόνια Νεότερης Ελληνικής Ιατρικής”, επετειακή εκδήλωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», που διοργανώθηκε με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση) από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2021.

8/11/2021: Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα «Βιοηθική», στην Ενότητα «Ιστορία της Ιατρικής και Ιατρική Δεοντολογία», με την παρουσίαση διαδικτυακής διάλεξης (webinar) με θέμα: “Ιατρική Δεοντολογία-Ιατρικό Απόρρητο-Βιοηθική”, στα πλαίσια του 6ου Μαθήματος-Μέρους Β΄.

19/11/2021: Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (3ο Εξάμηνο Σπουδών 2021-2022), των μεταπτυχιακών φοιτητών Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Στοιχειώδεις γνώσεις Γναθοπροσωπικής Τραυματιολογίας» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Αρχές θεραπείας καταγμάτων σπλαγχνικού κρανίου».

25/11/2021: Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα» στην Ενότητα «Βιοηθικά διλήμματα και προβληματισμοί», με την παρουσίαση διαδικτυακής διάλεξης (webinar) με θέμα: “Ιατρικό Απόρρητο”, στα πλαίσια του 2ου Μαθήματος.

14/1/2022: Διδάσκων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μαθημάτων του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, στο Μάθημα «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής», στην Ενότητα Γ΄ «Ιατρική Ηθική» με την παρουσίαση διάλεξης (24ο Μάθημα) με θέμα «Η σχέση ιατρού-ασθενούς: Ιατρικό Απόρρητο, ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς», Αμφιθέατρο Φυσιολογίας “Γ. Κοτζιάς” Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

9/2/2022: Διδάσκων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σεμιναρίων (7ο Εξάμηνο 2021-2022) των τεταρτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κατ’ επιλογήν γνωστικό αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες» της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με την παρουσίαση διάλεξης με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε θερμοπληξία, κρυοπληξία, ηλεκτροπληξία, και εισπνοή αερίων», Αμφιθέατρο “Ε. Παπαντωνίου” Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

9/5/2022: Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στο Μάθημα «Δίκαιο και Υπηρεσίες Υγείας», Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, με την παρουσίαση, στα πλαίσια του 3ου Μαθήματος, διαδικτυακής διάλεξης (webinar) με θέμα “Ιατρικό απόρρητο-Ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς”.

30/5-2/6/2022: Διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σεμιναρίων (10ο Εξάμηνο 2021-2022) των πεμπτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ» με την παρουσίαση εισήγησης με θέμα «Τραυματισμός νεύρου».

4/6/2022: Ομιλητής στην Διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως θεσμικού εκπροσώπου για την προάσπιση και προώθηση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων ΣΓΠΧ: Καταστατικές αρχές, αλήθειες και γεγονότα», η οποία παρουσιάσθηκε στην Συνεδρία για Θέματα Εκπαίδευσης στο υβριδικό Πανελλήνιο Ενδιάμεσο Θεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής HAOMS 2022 “Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία”, Divani Caravel Hotel, Αθήνα, 3-4 Ιουνίου 2022.

28/9/2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), στην διάλεξη με θέμα «The origins: from Ancient Greece to Byzantium», η οποία παρουσιάσθηκε στο Συμπόσιο “Cranio-maxillofacial surgery across history”, στα πλαίσια του 26th Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Berlin Room, Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Madrid, Spain, September 27-30, 2022.

7/10/2022: Διδάσκων στο Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μαθημάτων (Medical Degree) του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, στο Μάθημα «Epistemology, History and Ethics of Medicine» (Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής), στην Ενότητα Α΄ (Module A) «History of Medicine» (Ιστορία της Ιατρικής), με την παρουσίαση διάλεξης (Course 2 – 2ο Μάθημα) με θέμα «Minoan, Mycenaean, Homeric Medicine, Asclepic Medicine», Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ.

18/11/2022: Διδάσκων στο Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μαθημάτων (Medical Degree) του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, στο Μάθημα «Epistemology, History and Ethics of Medicine» (Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής), στην Ενότητα Α΄ (Module A) «History of Medicine» (Ιστορία της Ιατρικής), με την παρουσίαση διάλεξης (Course 13 – 13ο Μάθημα) με θέμα «Greek Medicine since the creation of the Greek State and its achievements», Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ.

20/11/2022: Προσκεκλημένος Ομιλητής (Invited Speaker), στην διάλεξη με θέμα «Στοματοκολπικά συρίγγια», η οποία παρουσιάσθηκε στην Συνεδρία “Ιγμόρειο”, στα πλαίσια του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρινολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Αίθουσα Α, Grand Hyatt Hotel, Αθήνα,18-20 Νοεμβρίου, 2022.

6/12/2022: Διδάσκων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σεμιναρίων (1ο Εξάμηνο 2022-2023) των πρωτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες» της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με την παρουσίαση διάλεξης με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε θερμοπληξία, κρυοπληξία, ηλεκτροπληξία, και εισπνοή αερίων», Αμφιθέατρο “Ε. Παπαντωνίου” Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

7/12/2022: Διδάσκων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σεμιναρίων (7ο Εξάμηνο 2022-2023) των τεταρτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κατ’ επιλογήν γνωστικό αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες» της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με την παρουσίαση διάλεξης με θέμα «Πρώτες Βοήθειες σε θερμοπληξία, κρυοπληξία, ηλεκτροπληξία, και εισπνοή αερίων», Αμφιθέατρο “Ε. Παπαντωνίου” Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

9/12/2022: Διδάσκων στο Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μαθημάτων (Medical Degree) του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, στο Μάθημα «Epistemology, History and Ethics of Medicine» (Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής), στην Ενότητα Γ΄ (Module C) «Medical Ethics» (Ιατρική Ηθική), με την παρουσίαση διάλεξης (Course 19 – 19ο Μάθημα) με θέμα «The doctor-patient relationship: medical confidentiality, patient information and consent», Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ.

12/12/2022: Διδάσκων στο Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μαθημάτων (Medical Degree) του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1ο εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, στο Μάθημα «Epistemology, History and Ethics of Medicine» (Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής), στην Ενότητα Γ΄ (Module C) «Medical Ethics» (Ιατρική Ηθική), με την παρουσίαση διάλεξης (Course 20 – 20ο Μάθημα) με θέμα «Contemporary dilemmas in the practice of Medicine (Part A): ethical problems at the end of life», Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ.

17/1/2023: Εισηγητής στην Εναρκτήρια Εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας «ΒΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”, για το έτος 2023, στα πλαίσια του Προγράμματος συνεχιζόμενης ενημέρωσης του Ιατρικού Προσωπικού, με την παρουσίαση διάλεξης με θέμα «Σύγχρονα διλήμματα της Ιατρικής: Ηθικά προβλήματα κατά το τέλος της ζωής», Αμφιθέατρο Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN”, Νέο Φάληρο.

19/1/2023: Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα», στα πλαίσια των Διαλέξεων «Βιοηθική», με την παρουσίαση μαθήματος-διαδικτυακής διάλεξης (webinar) με θέμα: “Ιατρικό Απόρρητο”, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

19/1/2023: Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα «Επεμβατική Καρδιολογία», στα πλαίσια των Διαλέξεων «Βιοηθική», με την παρουσίαση μαθήματος-διαδικτυακής διάλεξης (webinar) με θέμα: “Ιατρικό Απόρρητο”, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1981-1982: Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (8η σειρά επιτυχίας στις τμηματικές εξετάσεις της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 1980-1981).

1982-1983: Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (6η  σειρά επιτυχίας στις τμηματικές εξετάσεις της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ακαδημαϊκού έτους 1981-1982).

1987: Ειδική Τιμητική Αναμνηστική Πλακέτα της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού, ως επιβράβευση της επιδόσεως κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του εκπαιδευτού και της εν γένει παρουσίας στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού του 401 ΓΣΝΑ.

8/11/2009: Τιμητικός Έπαινος για την Εισήγηση με θέμα «Η Ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου, ιδίως δε της στοματικής και γναθοπροσωπικής χώρας, στην ‘Ανατομική του Ανθρώπου’ του Γεωργίου Σκλαβούνου», η οποία παρουσιάσθηκε στην 2η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “ΟΦΙΤΕΙΑ”, 7-8 Νοεμβρίου 2009.

5/2/2011: Τιμητικός Έπαινος για την Εισήγηση με θέμα «Η φαρμακευτική θεραπεία στη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της ψυχιατρικής: μία ιστορική αναδρομή», η οποία παρουσιάσθηκε στην 4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ιστορία της Ψυχιατρικής”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

20/3/2015: Τιμητικός Έπαινος για την εργασία με θέμα «Clarence-Walton Lillehei (1918-1999): ο πατέρας της χειρουργικής ανοικτής καρδιάς», η οποία παρουσιάσθηκε στην 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας ”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.

20/3/2015: Τιμητικός Έπαινος για την εργασία με θέμα ««Paul Dudley White (1886-1973: ο πατέρας της Αμερικανικής καρδιολογίας», η οποία παρουσιάσθηκε στην 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. Τακτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
 2. Συνεργό μέλος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας.
 3. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου [Ειδικός Γραμματέας, (2013-2014), Β΄Αντιπρόεδρος (2014-16/2/2017), Α΄ Αντιπρόεδρος (17/2/2017-11/2017), Μέλος-Σύμβουλος (2017- 2021), Πρόεδρος (2021-2024)].
 4. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Σχιστιών και Δυσμορφιών του Προσώπου.
 5. Δόκιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης.
 6. Ιδρυτικό μέλος της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας.
 7. Ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.
 8. Active Member of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.
 9. Fellow of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.
 10. Active Member of the Academy of Osseointegration (U.S.A.).
 11. Fellow of the International Academy of Oral Oncology.
 12. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ελάχιστα Επεμβατικής Ανάπλασης Προσώπου – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας).
 13. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστημών Υγείας.
 14. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας.
 15. Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας του Θεραπευτηρίου “METROPOLITAN” «Βάσος Χαραλαμπίδης» – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Γενικός Γραμματέας) κατά την χρονική περίοδο 2013-2015.
 16. Member of the International Society for the History of Medicine.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
 2. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 1. First Certificate in English, University of Cambridge, Cambridge, U.K.
 2. Certificate of Proficiency in English, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παρακολούθηση πολλών επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων διαφόρων Ιατρικών-Οδοντιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Ιατρικά-Οδοντιατρικά Περιοδικά, συμμετοχή σε Ελληνικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Ιατρικά-Οδοντιατρικά Συνέδρια με ελεύθερες ανακοινώσεις, επιστημονικά εκθέματα (posters), και video-ταινίες. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών, Επιμελητής Στήλης Επιστημονικών Περιοδικών. Συνεντεύξεις σε καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών, με θέματα οδοντιατρικά και γναθοχειρουργικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Επιμελητής της Στήλης “Επιλογές από την βιβλιογραφία” του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής”, η οποία έχει αντικείμενο την παρουσίαση εκτεταμένης περίληψης άρθρων από επιστημονικά περιοδικά συγγενών ειδικοτήτων που αφορούν την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική [2008-2012].
 2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ιατρικού Επιστημονικού Περιοδικού “Αρχεία Ιστορίας των Επιστημών Υγείας” [2009- ].
 3. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Βοηθός Σύνταξης – Assistant Editor) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” [2008-2012].
 4. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας – Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (Associate Editor) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” [2012-2016].
 5. Μέλος της Συντακτικής Ομάδας – Διευθυντής Σύνταξης (Editor-in-Chief) του Επιστημονικού Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, “Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής” [2016-2020].

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. “Παθολογικές ενασβεστιώσεις των μαλθακών ιστών της Γναθοπροσωπικής Χώρας. Παρουσίαση περιπτώσεων.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά  35(3):191-199, 1991.

2. “ Η γυροειδής αλωπεκία και η συσχέτισή της με την Οδοντιατρική.”

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, ΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος  45(3):167-171, 1991.

3. “ Νεώτερες απόψεις για την αιτιολογία, παθογένεια, πρόληψη και θεραπεία της ινωδολυτικής φατνιίτιδας (ξηρού φατνίου).”

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΑΙΚ. ΔΟΝΤΑ, ΑΝ. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Οδοντοστοματολογική Πρόοδος  45(4):195-202, 1991.

4. “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος Οδοντιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 1995.

5. “ Πολυεστιακό ηωσινόφιλο κοκκίωμα της κάτω γνάθου εμφανιζόμενο ως γενικευμένη περιοδοντίτιδα. Αναφορά περίπτωσης.”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Ελληνικό Περιοδικό για Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 11(4): 193-197, 1996.

6. “ Μέθοδος πλαστικής αποκατάστασης χωρίς τάση βουβωνοκηλών τύπου 3 και 4 κατά Nyhus με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση μονόκλωνου πλέγματος και “plug” από πολυπροπυλένιο.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Π. ΔΡΕΤΤΑΣ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

Εξελίξεις στην Χειρουργική 1998, Τόμος 1, Κεφ.8: Κήλες, Αθήνα, Εκδόσεις Σύνεδρον,1998: 164-166.

7. “ Progress of ossification and epithelialization of wounds after simple or surgical extractions of teeth in rats with chronic renal failure: an experimental study.”

A. I. MYLONAS, G. B. MASSOULAS, O. NICOLATOU, I. A. DONTAS, NAKOPOULOU, C. J. STEFANIDIS.

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 38(1): 35-43, 2000.

8. “Πολλαπλούν μυέλωμα με κλινική εικόνα παρειακής διόγκωσης: Αναφορά περίπτωσης.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Θ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 3(1): 41-48, 2002. 

9. “Acute bronchial obstruction after nasotracheal intubation: report of a case.”

A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, E. J. GALANAKI, A. P. ANGELOPOULOS.

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 60(10): 1188-1192, 2002.

10. “ Σύγχρονες ιατρικές απόψεις με ηλικία 3000 ετών.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(1): 53-64, 2003.

11. “ Σημαντικές παράμετροι αντιμετώπισης ασθενών με βαριές κρανιοπροσωπικές κακώσεις.”

Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. Χ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): 98-107, 2003.

12. “ Γναθοχειρουργική: «Επισκευάζει» πρόσωπο, γνάθους και στόμα.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Ε-ιατρικά», Τεύχος 115, σελ. 10-17, Εβδομαδιαία Επιστημονική Έκδοση της Εφημερίδας ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’, 18 Μαίου 2004.

13. “ Large preauricular swelling in a 75-year-old woman.”

K. MARTI, C. A. SKOYTERIS, A. I. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS, T. A. MORGAN.

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 62(6): 730-735, 2004.

14. “ Oral and Maxillofacial Surgery: An indispensable part of Head and Neck Surgery in Corpus Hippocraticum.”

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS.

Proceedings of the 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos (Greece), September 11-16, 2004, Bologna, Medimond S.r.l., Monduzzi Editore – International Proceedings Division, 2004, pp. 273-278.

15. “ Brain abscess of odontogenic origin: report of an interesting case.”

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS.

Proceedings of the 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos (Greece), September 11-16, 2004, Bologna, Medimond S.r.l., Monduzzi Editore – International Proceedings Division, 2004, pp. 267-271.

16. “Superficial parotidectomy: technical modifications based on tumour characteristics.”

N. PAPADOGEORGAKIS, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS.

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 32(6): 350-353, 2004.

17. “ Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας στην Κλινική του Prof. Dr. F. Khoury. ”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Οδοντιατρικό Βήμα, Τεύχος 23, σελ. 43, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005.

18. “ Tuberculosis in or near major salivary glands: report of 3 cases.”

N. PAPADOGEORGAKIS, A. I. MYLONAS, N. G. KOLOMVOS, A. P. ANGELOPOULOS.

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 64(4): 696-700, 2006.

19. “ Cranio-maxillofacial surgery in Corpus Hippocraticum.”

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS.

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 34(3): 129-134, 2006.

20. “ Φτιάξτε το Πρόσωπό σας (10 ερωτήσεις για την ορθογναθική χειρουργική)”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 3 / Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2006, σελ. 38-40, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

21. “ Case Report. Cerebral abscess of odontogenic origin”

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS.

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 35(1):63-67, 2007.

22. “ Τα τραύματα στο πρόσωπο – Είναι τα λεγόμενα κρανιογναθοπροσωπικά τραύματα: Μια μάστιγα του σύγχρονου τρόπου ζωής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 6 / Ιούνιος-Αύγουστος 2007, σελ. 18-20, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN. 

23. “ Cranio-maxillofacial injuries in Homer’s Iliad ”.

A. I. MYLONAS, F. H. TZERBOS, A. C. EFTYCHIADES, E. C. PAPADOPOULOU.

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 36(1):1-7, 2008.

24. “ Όταν πρήζεται το πρόσωπο – Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων που αφορούν σε λοιμώξεις (όπως μαγουλάδες), σε άλλες φλεγμονές, σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους, καθώς και σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 9 / Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, σελ. 34-37, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

25. “Το Κρανιογναθοπροσωπικό Τραύμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Δ. Α. ΡΙΖΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 9(2):81-92, 2008.

 26. “Paul L. Tessier: Ο χειρουργός του ‘Pourquoi pas?’ (Γιατί όχι;)”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Οδοντιατρικό Βήμα, Τεύχος 53, σελ.31, Οκτώβριος 2008.

27. “ Αλέξανδρος ο Τραλλιανός. Ένας Έλληνας διδάσκαλος της Κρανιο-γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ρώμη του 6ου αιώνα μ.Χ.”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

Αρχεία Ιστορίας Επιστημών Υγείας, Τόμος 1, Τεύχος 1: 21-27, 2009.

28. “Παρεκτόπιση στοματοφαρυγγικού πωματισμού στον ρινοφάρυγγα ασθενή με γναθοπροσωπικό τραύμα: Περιγραφή περίπτωσης”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Κ. ΜΠΑΡΕ, Α. ΝΤΟΥΜΑ, Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 10(1):47-51, 2009.

29. “ Ο καρκίνος του στόματος ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 13 / Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σελ. 18-21, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

30. “Προσθετική αποκατάσταση αυτιστικού ασθενούς με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Παρουσίαση περίπτωσης”.

Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 10(3):169-173, 2009.

31.  “ Cryptogenic stroke and parotid tumor surgery: a case report ”.

A. I. MYLONAS, C. A. SKOUTERIS, G. VRETAKOS, C. PETRAKI.

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 68(5): 1205-1208, 2010.

32. “Ελκώσεις του στοματικού βλεννογόνου που ομοιάζουν με άφθες, ως εκδήλωση συστηματικών παθήσεων”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

Στοματολογία, 67(2):35-45, 2010.

33. “ Αναπλάθοντας το πρόσωπο ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 19 / Χειμώνας 2011, σελ. 30-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

34. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Βυζάντιο – Από τον γνόφο και την υπέρβαση της Πίστης στην Επιστήμη και την Τέχνη της Χειρουργίας”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2011.

35. “ Το Κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα στη Βυζαντινή Ιατρική ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ιστορίας των Επιστημών Υγείας, Τόμος 3, Τεύχος 5: 16-32, 2011.

36. “Το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behçet. Μια Ελληνοτουρκική ιατρική ιστορία”.

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 56(2): 209-215, 2012.

37. “Το τροχαίο ατύχημα του Εμμανουήλ Ροΐδη. Παρουσίαση περίπτωσης κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος στην Αθήνα των τελών του 19ου αιώνα”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 14(2):63-74, 2013.

38. “Oral and cranio-maxillofacial surgery in Byzantium”.

A. I. MYLONAS, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, I. SEGGAS, C. A. SKOUTERIS, E. C. PAPADOPOULOU.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 42(2): 159-168, 2014.

39. “Οι Έλληνες πρωτοπόροι των εμβολιασμών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 30 / Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2014, σελ. 30-31, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

40. “Ενδοστοματική αφαίρεση μεγάλης επιδερμοειδούς κύστης εδάφους στόματος. Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση”.

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Ε. ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 15(3):141-148, 2014.

 41. “Letter to the Editor – On oral and cranio-maxillofacial surgery in Byzantium, addenda”.

A. I. MYLONAS, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, I. SEGGAS, C. A. SKOUTERIS, E. C. PAPADOPOULOU.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 43(2): 294-295, 2015.

 42. “Ο χειρουργός του Ομήρου”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 32 / Άνοιξη 2015, σελ. 26-27, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

43. “The anatomical knowledge of Joaquín Albarrán (1860-1912).

E. POULAKOU-REBELAKOU, M. I. KARAMANOU, A. I. MYLONAS.

Italian Journal of Anatomy and Embryology 120(1): 44-48, 2015.

44. “ The French contribution to the evolution of the procedure and the instrumentation for lithotripsy”.

M. KARAMANOU, A. MYLONAS, C. LAIOS, E. POULAKOU-REBELAKOU.

Urology 85(6): 1263-1266, 2015.

45. “Ιωάννης Καποδίστριας: ο ιατρός πίσω από τον κυβερνήτη”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 33 / Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2015, σελ. 32-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

46. “Γ. Κοτζιάς: Ο Μεγάλος Ευεργέτης”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 34 / Φθινόπωρο-Χειμώνας 2015, σελ. 34-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

47. “Η εξέλιξη της στοματικής, γναθοπροσωπικής και κρανιοπροσωπικής χειρουργικής των παιδιών και εφήβων, από τον Ιπποκράτη στον Paul Tessier: Μία σύντομη ιστορική αναδρομή”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 16(3):103-118, 2015.

48. “Αναισθησία: το μεγάλο δώρο της Οδοντιατρικής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 36 / Καλοκαίρι 2016, σελ. 33-35, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

49. “ Η αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(2):49-62, 2016.

 50. “ Ιπποκράτης ο Κώος: η σχέση του με την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(2):101-102, 2016.

 51. “Η ανακάλυψη της ινσουλίνης και η συμβολή της στη θεραπεία του διαβήτη”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 37 / Φθινόπωρο 2016, σελ. 31-34, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

52. “Η γοητευτική ιστορία της μεταμόσχευσης καρδιάς”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

«Γιατρεύω», Τεύχος 38 / Χειμώνας 2017, σελ. 29-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

53. “Προεμφυτευματική χειρουργική: συγκριτική θεώρηση ενθέτων και επενθέτων οστικών μοσχευμάτων”.

Γ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ, Φ. ΣΚΟΝΔΡΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(3):143-156, 2016.

54. “ Παύλος ο Αιγινήτης: ένας βυζαντινός πολυπράγμων χειρουργός”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 17(3):159-160, 2016.

55. “Η νόσος Alzheimer, η παθολογική εκφύλιση του εγκεφάλου και τα συμπτώματα της «προγεροντικής άνοιας»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 39 / Άνοιξη 2017, σελ. 28-31, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

56. “Johann Friedrich Dieffenbach: Η συμβολή του στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(1):39-40, 2017.

 57. “Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Μιά ιστορία σαν παραμύθι”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 40 / Καλοκαίρι 2017, σελ. 32-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

58. “Sir Harold Gillies: ο πρωτοπόρος ωτορρινολαρυγγολόγος, θεμελιωτής και «πατέρας» της Πλαστικής και Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(2):101-103, 2017.

 59. “Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 41 / Χειμώνας 2017, σελ. 24-25, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

60. “Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: η συμβολή του στην χειρουργική αντιμετώπιση των στοματικών και τραχηλοπροσωπικών λομώξεων”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(3):129-162, 2017.

61. “René Le Fort: ένα γνωστό όνομα, μία άγνωστη μορφή της Κρανιογναθοπροσωπικής Τραυματολογίας”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 18(3):171-173, 2017.

 62. “Ewing’s sarcoma of the maxillofacial region in Greek children: Report of 6 cases and literature review”.

IATROU, N. THEOLOGIE-LYGIDAKIS, OURANIA SCHOINOHORITI, F. TZERMPOS, A. I. MYLONAS.

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 46(2): 213-221, 2018.

63. “Lucja Frey: Μία σχεδόν άγνωστη γυναίκα πίσω από ένα γνωστό σύνδρομο”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(1):53-55, 2018.

64. “Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο Βυζάντιο– Από τον γνόφο και την υπέρβαση της Πίστης στην Επιστήμη και την Τέχνη της Χειρουργίας”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

e-book, “PRESENCE” Digital Applications, Αθήνα, 2018

 65. “ Ακτινοθεραπεία: Το χρονικό μιάς άλλης αναζήτησης για τη θεραπεία του καρκίνου”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 43 / Καλοκαίρι 2018, σελ. 30-32, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

 66. “ Varaztad H. Kazanjian: “Ο θαυματοποιός του Δυτικού Μετώπου” ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(2):141-143, 2018.

67. “Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Η ιστορική διαδρομή μιάς προμηθεϊκής δωρεάς ή κατ’ άλλους μιάς επιμηθεϊκής ύβρεως”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Γιατρεύω», Τεύχος 44 / Φθινόπωρο 2018, σελ. 30-33, Περιοδική Έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας του Νοσοκομείου METROPOLITAN.

68. “Χειρουργοί, εγχειρήσεις, εργαλεία και νοσοκομεία την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

Στο τρίτομο έργο του Ι. Μπράμη: Η Χειρουργική των Ελλήνων διά μέσου των Αιώνων, Τόμος Ι, [V. Βυζαντινή Εποχή και Μεσαίωνας (324-1453 μ. Χ.)], Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα, σ. 481-546, 2018.

69. “Bernhard von Langenbeck: Ο μεγάλος δεξιοτέχνης χειρουργός των κρανιοπροσωπικών σχιστιών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19(3):190-192, 2018.

70. “Μυολίπωμα στόματος: Αναφορά περιπτώσεως και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(1):1-6, 2019.

71. “Σιαλολίπωμα: Αναφορά περιπτώσεως και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(1):7-11, 2019.

72. “Τα Νοσοκομεία της Αθήνας, που ιδρύθηκαν την περίοδο 1870-1920: Ιστορικά στοιχεία”.

Ι. ΡΑΛΛΗ, Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Μ. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ, Μ. ΠΙΑΓΚΟΥ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(1):25-36, 2019.

73. “Paul L. Tessier: Ο κρανιοπροσωπικός χειρουργός του ‘Pourquoi pas?’ (Γιατί όχι;)”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(1):39-42, 2019

74. “Humanities in Predoctoral Dental Education: A Scoping Review”.

K. C. MARTI, A. I. MYLONAS, M. MACEACHERN and L. GRUPPEN.

Journal of Dental Education 83(10):1174-98, 2019.

75. “Simon P. Hullihen: Ο πρωτοπόρος της Ορθογναθικής Χειρουργικής και «Πατέρας» της Χειρουργικής του Στόματος στις ΗΠΑ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλήστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(2):92-95, 2019.

76. “James Edmund Garretson: Ο δημιουργός και εισηγητής του όρου και της ειδικότητας της Χειρουργικής τιου Στόματος”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20(3):135-139, 2019.

 77. “ Προκλήσεις και προβληματισμοί κατάγματος εδάφους οφθαλμικού κόγχου: Αναφορά δύο περιπτώσεων με και χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση”.

Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ, Ν. ΘΕΟΛΟΓΗ-ΛΥΓΙΔΑΚΗ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(1):1-9, 2020.

78. “Λίπωμα στόματος: Κλινικοπαθολογική μελέτη 37 περιπτώσεων και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(1):25-32, 2020.

79. “Hippolyte Morestin: Ο «γλύπτης της ανθρώπινης σάρκας»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(1):45-50, 2020.

80. “Υποπεριοστικό απόστημα: Μία μετεγχειρητική επιπλοκή ύστερα από εξαγωγή εγκλείστων σωφρονιστήρων. Αναφορά περίπτωσης”.

Π.-Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Σ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(2):77-83, 2020.

81. “Theodor Billroth: Ο «χειρουργός των χειρουργών»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(2):105-110, 2020.

82. “Guillaume Dupuytren: Το ιερό «τέρας» της Χειρουργικής”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 21(3):163-168, 2020.

83. «Σωληνώδες Αδένωμα Ελάσσονος Σιαλογόνου Αδένα: Αναφορά περιπτώσεως και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 22(1):13-17, 2021.

84. “Vilray Papin Blair: Ο πρωτοπόρος της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής στις ΗΠΑ και η συμβολή του στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 22(1):43-48, 2021.

85. “Nicholas Senn: Ο εμβληματικός Γενικός Χειρουργός και ιδρυτής του Συλλόγου Στρατιωτικών Χειρουργών των ΗΠΑ και η συμβολή του στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 22(2):129-134, 2021.

86. “Auguste Nélaton: Ο γνωστός για τον ομώνυμο ουροκαθετήρα διαπρεπής χειρουργός, αλλά σχεδόν άγνωστος για την συμβολή του στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 22(3):207-212, 2021.

87. “Ambroise Paré: Ο «ευγενικός χειρουργός»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 23(1):73-80, 2022.

88. “Richard Trauner: Ο «δάσκαλος των Γιγάντων»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 23(2):147-152, 2022.

89. “The significance of double mandibular osteotomy for surgical treatment of large aneurysm of internal carotid artery above mandibular angle. A case report and literature review”.

I. TILAVERIDIS, D. TATSIS, GR. VENETIS, G. TRELOPOULOS, A. MYLONAS

Journal of Surgical Case Reports, 11:1-5, 2022.

90. “Robert H. Ivy: Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός με την πρωτοποριακή συμβολή στην διαμόρφωση της Ειδικότητας της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής στις ΗΠΑ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ. (Ο φιλίστωρ)

[Ματιές στην Ιστορία της Ιατρικής]

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 23(3):201-205, 2022.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α΄  Ελεύθερες  Ανακοινώσεις

1. “ Γυροειδής αλωπεκία: Αιτιοπαθογενετική σχέση προς την παρουσία εγκλείστων δοντιών. Παρουσίαση ασυνήθιστης περίπτωσης.”

ΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΣ*, ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ.

10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 24-27 Οκτωβρίου 1990.

 2. “ Η χρησιμοποίηση της μεθόδου αναλγησίας και καταστολής με Ν2Ο -Ο2 για την αντιμετώπιση ειδικών ασθενών. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ.

22ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 6-8 Ιουνίου 1992.

 3. “Συνδυασμός βάθυνσης προστομιακής αύλακας και άμεσης τοποθέτησης εμφυτευμάτων ΙΜΖ, με σκοπό την τοποθέτηση επένθετης οδοντοστοιχίας. ”

ΑΡΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΝΑΣΤ. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. Α. ΒΑΓΕΝΑΣ.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19 – 21 Νοεμβρίου 1993.

 4. “ Cisplatin induced chronic renal failure in the rat.”

A. MYLONAS*, C. STEFANIDIS, L. NAKOPOULOU, E. KOSMIDI, N. TAMVAKIS, F. APOSTOLAKOU.

XXXIInd Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association, Athens, Greece, June 11-14, 1995.

5. “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. ( Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς ). ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, ΟΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ, ΙΣΜ. ΔΟΝΤΑ, Λ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28 Οκτωβρίου 1995.

 6. “ Η χρησιμοποίηση απορροφήσιμων και μη απορροφήσιμων μεμβρανών στην χειρουργική του στόματος. Παρουσίαση ιδίων περιπτώσεων. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΛΙΒΕΡΗ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28 Οκτωβρίου 1995.

 7. “ Μελέτη της πορείας οστεοποίησης και επιθηλιοποίησης μετεξακτικού τραύματος μετά από απλή και χειρουργική εξαγωγή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς. ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ο. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ι. ΔΟΝΤΑ, Λ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 24 – 26 Νοεμβρίου 1995.

8. “ Πολυεστιακό ηωσινόφιλο κοκκίωμα της κάτω γνάθου εμφανιζόμενο ως γενικευμένη περιοδοντίτιδα. Αναφορά περίπτωσης. ”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*.

1ο Βαλκανικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 28-31 Μαρτίου 1996.

9. “ Η Ενδιάμεση Στιβάδα (interface).”

Ν. Κ. ΜΑΛΛΙΟΣ*, Σ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Δ. ΛΙΒΕΡΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 1997.

10. “ Μέθοδος πλαστικής αποκατάστασης χωρίς τάση βουβωνοκηλών τύπου 3 & 4 κατά Nyhus με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση μονόκλωνου πλέγματος και “plug” από πολυπροπυλένιο.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Π. ΔΡΕΤΤΑΣ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

 11. “ Η αιτιολογία δεν αποτελεί προγνωστικό παράγοντα στην οξεία παγκρεατίτιδα.”

Χ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ*, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

12. “ Προοπτική μελέτη σύγκρισης της οκτρεοτίδης και της λοπεραμίδης στην αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με χημειοθεραπεία διάρροιας.”

Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ*, Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Α. ΚΟΥΤΙΤΟΒΑ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΤΣΩΗ, Ε. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

13. “ Superficial parotidectomy: technique modifications based on tumour characteristics.”

N. PAPADOGEORGAKIS*, C. SKOUTERIS, A. MYLONAS, A. P. ANGELOPOULOS.

XVTH Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Edinburgh, Scotland, UK, 5-9 September 2000.

 14. “ Η χειρουργική αντιμετώπιση του πλειομόρφου αδενώματος της παρωτίδας με μερική επιπολής παρωτιδεκτομή.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

 15. “ Ευμέγεθες οδόντωμα της κάτω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης.”

Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Δ. ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

16. “ Ιστιοκύττωση Langerhans: Σπάνια μονήρης εντόπιση στον κλάδο της κάτω γνάθου σε ασθενή τρίτης ηλικίας.”

Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Β. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,      Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.

17. “ Therapeutic management of patients with oral carcinoma and N0 neck.”

A. SKOUTERIS, A. D. RAPIDIS, N. PAPADOGEORGAKIS, A. MYLONAS*, D. ANTERRIOTIS, A. P. ANGELOPOULOS.

15th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Durban, South Africa, 19-24 May 2001.

18. “ Πολλαπλούν μυέλωμα με κλινική εικόνα παρειακής διόγκωσης: Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Θ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Οκτωβρίου 2001.

19. “ Δερμοειδείς κύστεις της Γναθοπροσωπικής χώρας.”

Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. Γ. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Οκτωβρίου 2001.

20. “ Φυματίωση μειζόνων σιαλογόνων αδένων.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

 21. “ Χειρουργική αντιμετώπιση των μικτών όγκων του εν τω βάθει λοβού της παρωτίδας.”

Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΟΡΜΑ, Α. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

22. “ Σημαντικές παράμετροι αντιμετώπισης ασθενών με βαριές κρανιοπροσωπικές κακώσεις.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

23. “ Ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εντοπιζόμενη στο αριστερό πλαγιοφαρυγγικό διάστημα. Διαγνωστική προσέγγιση και χειρουργική αντιμετώπιση.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Κ. ΜΑΡΤΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

24. “ Η συχνότητα μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες σε ασθενείς με καρκίνο του στόματος και Ν0 τράχηλο.”

Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΡΑΠΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Δ. ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2001.

 25. “ Surgical management of deep lobe parotid tumors.”

PAPADOGEORGAKIS, C. A. SKOUTERIS, A. MYLONAS*, M. KORMA, A. P. ANGELOPOULOS.

XVITH Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Münster, Germany, 3-7 September 2002.

26. “ Αδενοκαρκίνωμα με κλινική εικόνα υπερώιας διόγκωσης σε μερικώς νωδή ασθενή: Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Ο. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

 27. “ Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα γλώσσας και δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος δέρματος προσώπου-τριχωτού κεφαλής: Μία πιθανή παρανεοπλασματική συσχέτιση;”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

28. “ Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στην Οδοντιατρική: Νέα δεδομένα και χρήσιμες συμβουλές.”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

29. “ Σύγχρονες ιατρικές απόψεις με ηλικία 3.000 ετών.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*.

22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 25-27 Οκτωβρίου 2002.

 30. “ Malignant tumors of the head and neck: radionuclide scanning in the assessment of distant osseous metastases.”

A. SKOUTERIS, K. MARTI*, N. PAPADOGEORGAKIS, N. KOLOMVOS, D. ANDRESSAKIS, A. I. MYLONAS, V. REBELAKIS, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

 31. “ Comparative study of bromazepam versus bromazepam plus meperidine hydrochloride in preoperative anxiolysis in patients undergoing oral and maxillofacial surgical procedures under local anesthesia.”

K. MARTI, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS*, D. D. ANDRESSAKIS, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

 32. “ Comparative study of lornoxicam versus nimesulide in postoperative analgesia in third molar surgery under local anesthesia.”

K. MARTI*, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS, E. PLESSIA, A. P. ANGELOPOULOS.

16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003.

 33. “ Συμβολή των μονοφασικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων στην προσθετική αποκατάσταση αυτιστικού ασθενούς: αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης.”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. Σ. ΣΥΚΑΡΑΣ, Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2003.

 34. “ Ασυνήθης εντόπιση οδοντωμάτων άνω γνάθου. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών.”

Μ. Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΗ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΡΙΖΟΥ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Η. ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003.

 35. “ Oral and Maxillofacial Surgery: An indispensable part of Head and Neck Surgery in Corpus Hippocraticum. ”

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos-Kos, Hellas, 11-16 September 2004.

 36. “ Brain abscess of odontogenic origin: report of an interesting case. ”

F. H. TZERBOS, A. I. MYLONAS*, M. MIHALAKI, D. ROLOGIS, I. BOUTSIKAKIS.

5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Rodos-Kos, Hellas, 11-16 September 2004.

37. “ Cranio-maxillofacial Surgery in Corpus Hippocraticum. ”

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September 2004.

38. “ Zygomatic implants: a reliable solution for rehabilitation of the severely resorbed maxilla. ”

I. FAKITSAS, F. H. TZERBOS, A. I. MYLONAS*, N. PETROU.

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September 2004.

39. “ Διαφοροδιαγνωστική κλινική προσέγγιση ογκοειδών σχηματισμών της στοματικής κοιλότητας.”

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Μ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ.

24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004.

40. “ Autism and implantology: challenge or overestimation?”

F. H. TZERBOS*, A. I. MYLONAS, N. S. SYKARAS.

17TH International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, August 29- September 2, 2005.

41. “ Cranio-maxillofacial injuries in Homer’s Iliad”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

17TH International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, August 29- September 2, 2005.

 42. “ Ψυχιατρικός ασθενής και οδοντιατρική εξειδικευμένη γνώση – Αποτελεσματική αντιμετώπιση.”

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

 43. “Alternative treatment options for the reconstruction of the atrophic maxilla”.

F. H. TZERBOS*, A. I. MYLONAS, I. FAKITSAS, N. PETROU.

XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September 2006.

44. “Cranio-maxillofacial surgeons of the Ancient Greek world from antiquity to Byzantium”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS.

XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September 2006.

45. “ Η αντιμετώπιση του οδοντιατρικά φοβικού ασθενούς. Μία κλινική προσέγγιση.”

Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Α. Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006.

 46. “ Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ασθενούς υπό θεραπεία με στεροειδή.”

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

42η Ετήσια Σύνοδος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Βέροια, 6-8 Σεπτεμβρίου 2007.

47. “ Το κρανιογναθοπροσωπικό τραύμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου.”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Δ. ΡΙΖΟΥ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

27ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

48. “ Cryptogenic stroke and parotid tumor surgery: report of an interesting case”.

A. I. MYLONAS*, C. A. SKOUTERIS.

2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress of the Turkish Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Belek, Antalya, Turkey, 16-20 May, 2008.

49. “ Alexander Trallianus and cranio-maxillofacial surgery”.

A. I. MYLONAS*, F. H. TZERBOS, E. C. PAPADOPOULOU, E. POULACOU-REBELACOU, A. C. EFTYCHIADIS.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

50. “Intraoperative facial nerve monitoring in parotid surgery”.

A. I. MYLONAS*, C. A. SKOUTERIS.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

51. “ Ασύνηθες μετεγχειρητικό σύμβαμα στην χειρουργική της παρωτίδας: αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Χ. Α. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Γ. ΒΡΕΤΑΚΟΣ, Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008.

52. “Η αντιμετώπιση του κρανιογναθοπροσωπικού τραύματος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2009.

53. “Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Θ. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ.

47ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Κιλκίς, 2-4 Σεπτεμβρίου 2010.

54. “ Greek craniomaxillofacial trauma surgery in the 2nd World War: the experience of the Greco-Italian war 1940-1941 ”.

A. I. MYLONAS*, E. C. PAPADOPOULOU.

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, September 14th-17th 2010.

55. “ Minimally invasive perioral rejuvenation: techniques and outcomes ”.

K. C. MARTI*, C. A. SKOUTERIS, A. I. MYLONAS.

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, September 14th-17th 2010.

56. “ Ερανίσματα ψυχιατρικής στην Ιπποκρατική Συλλογή: από τη θεοκρατική στην επιστημονική προσέγγιση της ψυχικής πάθησης ”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

57. “ Η φαρμακευτική θεραπεία στη διαχρονική πορεία και εξέλιξη της ψυχιατρικής: μία ιστορική αναδρομή ”.

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

58. “Σκεδάσεις Ψυχιατρικής στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: Ο Παπά Νάρκισσος του Δημητρίου Βικέλα ή περίπτωση συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας ειδικής φοβικής διαταραχής ”.

Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ιστορία της Ψυχιατρικής», Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.

 59. “ Parotid tumour surgery: Advances, means, and techniques”.

A. I. MYLONAS*.

2nd Congress of the Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMFS) & 5th International Conference of the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey (AÇBİD) in conjunction with the Pan Arab Association for Oral & Maxillofacial Surgery, & 7th International Congress of the Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Belek, Antalya, Turkey, 25-29 May, 2011.

60. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο έργο του Ορειβάσιου του Περγαμηνού (4ος αιώνας μ.Χ.) ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

61. “Οι αρχαίοι έλληνες ιατροί αντιμέτωποι με τον καρκίνο”.

Κ. ΛΑÏΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Ε. ΓΑΛΑΤΗ, Ε. ΜΑΛΕΣΙΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα», Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012.

62. “ Καρκίνωμα του προστάτη: ένας ιστορικός απολογισμός”.

Χ. Γ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής «Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα», Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012.

63. “Cranio-maxillofacial Surgery in Byzantium”.

A. I. MYLONAS*, E.-F. POULAKOU-REBELAKOU, G. ANDROUTSOS, E. C. PAPADOPOULOU.

XXIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September 2012.

64. “ Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στο έργο του Παύλου του Αιγινήτη (7ος αιώνας μ.Χ.) ”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, 26-27 Οκτωβρίου 2013.

65. “Άγιος Αντύπας, Επίσκοπος Περγάμου: «ο μέγας ιατρός της των οδόντων δεινής νόσου»”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

66. “Ιατρική και Εκκλησία στο Βυζάντιο”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

67. “Η συμβολή της Εκκλησίας στην ίδρυση και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Montpellier”.

Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ*, Ε. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

68. “Johan-Gregor Mendel (1822-1884): ο μοναχός που θεμελίωσε τη Γενετική”.

Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ*, Γ. ΣΚΑΡΠΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

69. “Άγιος Λουκάς (Βόϊνο-Γιασενέτσκι) (1877-1961), Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, καθηγητής τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής”.

Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ,

Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΙΑΒΑΤΣΟ, Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

70. “Ο Γάλλος ιατρός και ιερωμένος Άγιος Roch (1295-1327), προστάτης κατά της πανούκλας”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Δ. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

71. “Διάσημοι ιερωμένοι-ιατροί του 14ου και 15ου αιώνα”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Σ. ΓΙΑΤΣΙΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

72. “André Du Laurens (1558-1609): ένας εξέχων Γάλλος ιατρός και κληρικός”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

73. “Σπουδαίες μορφές ιατρών της Χριστιανοσύνης του 19ου και 20ου αιώνα”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

74. “Ιερωμένοι-ιατροί την περίοδο της ελληνικής εθνεγερσίας”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ*, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΣΚΑΡΠΑΣ, Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας,  30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

75. “Η χριστιανική αντιπαράθεση του 4ου αιώνα, ως γενεσιουργός αιτία της ίδρυσης των πρώτων βυζαντινών νοσοκομείων”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Ζ. ΜΑΝΙΚΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Σ. ΓΙΑΤΣΙΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια Φθιώτιδας,N30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.

76. “Οι πρώτες απόπειρες χειρουργικής αντιμετωπίσεως των ανευρυσμάτων από τον Άντυλλο (1ος-2ος αι.)”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

77. “Σταθμοί της μελέτης του φλεβικού συστήματος κατά την προεπιστημονική περίοδο (από την Αρχαιότητα μέχρι και το 16ο αιώνα)”.

Κ. ΛΑΪΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

78. “Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) και Pierre Chirac (1650-1732): δύο κορυφαίοι ερευνητές της καρδιαγγειακής λειτουργίας”.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

79. “Παραλήψεις και σφάλματα στην ιστορία της ακρόασης των σημείων της στένωσης μιτροειδούς βαλβίδος”.

Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014.

80. “Cranio-maxillofacial surgery in the work of Aëtius Amidenus”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, G. I. ANDROUTSOS, E. C. PAPADOPOULOU.

XXIInd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.

81. “Η τοπογραφική, περιγραφική και χειρουργική ανατομική της κεφαλής και του τραχήλου στο έργο των Βυζαντινών ιατρών”.

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2014.

82. “Antonin Clerc (1871-1954): ένας πρωτοπόρος Γάλλος καρδιολόγος”.

Α. ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

83. “Clarence-Walton Lillehei (1918-1999): ο πατέρας της χειρουργικής ανοικτής καρδιάς”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

84. “Η ιστορία του οξέος καρδιακού ρευματισμού («οξείας ρευματικής καρδίας») και της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας”.

Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

85. “Η συμβολή του Ελβετού ιατρού Wilhelm His του νεότερου (1863-1934) στην καρδιολογία”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.

86. “Οι αντιλήψεις για τη σπονδυλική στήλη (ΣΣ) στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο”.

Κ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

87. “Η μεγάλη συμβολή του κορυφαίου Γάλλου φυσιολόγου και φαρμακολόγου François Magendie (1783-1855) στη μελέτη του νευρικού συστήματος”.

Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Φ. ΜΑΡΙΝΕΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΖΩΖΟΓΛΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

88. “Ανακαλύπτοντας τον εγκέφαλο ως κέντρο των ανθρώπινων λειτουργιών, από τους προϊστορικούς χρόνους έως τον 21ο αιώνα”.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

89. “Ο Γερμανός Wilhelm-Heinrich Erb (1840-1921), μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της νευρολογίας του 19ου αιώνα”.

Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

90. “Ο βραβευμένος με Νομπέλ ψυχίατρος Julius-Wagner Jauregg (1857-1940) και η εισαγωγή της πυρετοθεραπείας στη θεραπεία της νευροσύφιλης”.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ι. ΑΡΜΕΝΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.

91. “Η χειρουργική των Προκολομβιανών”.

Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Μ. Μ. ΜΟΣΧΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

13η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016.

92. “ Richard Wiseman (1621-1676), Sergeant-Surgeon to King Charles II: his contribution to Cranio-maxillofacial Traumatology”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, F. H. TZERBOS, E. C. PAPADOPOULOU.

23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, UK , 13-16 September 2016.

93. “Η ίδρυση του διεθνούς φήμης «Hôpital Neurologique» της Λυών της Γαλλίας”.

Κ. ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ*, Κ. ΛΑΪΟΣ, Α. ΜΑΡΑΓΚΟΥΤΗ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

94. “ Ένας νέος νευροχειρουργικός τρόπος θεραπείας της τρέλας ”.

Μ. ΖΩΖΟΛΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Γ. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

95. “Harvey Cushing (1869-1939): ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Μ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

96. “Οι κυριότεροι σταθμοί της νευροχειρουργικής από το 1891 μέχρι σήμερα”.

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Κ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ, Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

97. “Οι πρωτοπόροι της ιαπωνικής νευροακτινολογίας”.

Χ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ, Γ. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΖΩΖΟΛΟΥ, Σ. ΣΑΜΑΡΑ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ.

15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.

98. “The significance of double mandibular osteotomy for treatment of aneurysm of internal carotid artery”.

L. ZOULOUMIS, I. TILAVERIDIS, I. KALAITSIDOU, A. I. MYLONAS*, G. VENETIS, K. ANTONIADES.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich – City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

99. “Johann Friedrich Dieffenbach: An Eminent Surgeon, a Pioneer of Craniomaxillofacial Surgery”.

A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, L. ZOULOUMIS, E. C. PAPADOPOULOU.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich – City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

100. “Management of Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) in Young Children”.

N. THEOLOGIE-LYGIDAKIS*, F. TZERMPOS, A. TAMPOURIS, V. PAPADAKIS,  A.  I.  MYLONAS,  I.  IATROU.

24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich – City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.

101. “Ερανίσματα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ιπποκρατική Συλλογή”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 15-18 Μαΐου 2019.

102. “René Le Fort: a familiar name, an unknown figure of craniomaxillofacial traumatology”.

 A. I. MYLONAS*, E. POULAKOU-REBELAKOU, L. ZOULOUMIS, F. C. TZERBOS, E. C. PAPADOPOULOU.

25th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Virtual Event, 13-16 July 2021.

103. “Orthokeratinized odontogenic cyst occupying the right sinus: a rare case report”.

L. ZOULOUMIS, M. KARYOTAKI, A. I. MYLONAS*, M.-E. ZOULOUMI, S. ANTONIOU.

25th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Virtual Event, 13-16 July 2021.

104. “Primary intraosseous squamous cell carcinoma arising from odontogenic cyst: case report and literature review”.

L. GOUTZANIS, A. I. MYLONAS*, D. AVGOUSTIDIS, E. PIPERI, N. NIKITAKIS.

25th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Virtual Event, 13-16 July 2021.

105. “Salivary duct cyst in the right buccal space: report of an unusual case”.

L. GOUTZANIS, A. I. MYLONAS*, C. CHATZICHALEPLI, N. KOLOMVOS, K. TOSIOS.

25th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Virtual Event, 13-16 July 2021.

106. “ ‘Lip shave’ technique: Literature review and case presentation”.

S. PAPAMIKIDOU, TH. DIAMANTATOU, A. I. MYLONAS, L. GOUTZANIS.

HAOMS 2022 “Guided Bone Regeneration in Implantology”, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece, June 3-4, 2022.

107. “Bone regeneration in severe atrophy of the maxilla using autologous bone graft from the iliac crest: an old reliable method still in use”.

L. P. GOUTZANIS, A. I. MYLONAS*, C. CHATZICHALEPLI, P. L. GOUTZANIS, N. KOLOMVOS.

26th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Madrid, Spain, 27-30 September 2022.

108. “Surgical resection of palatal and maxillary alveolar ridge tumors and rehabilitation with obturators based on digital impression data: a series of cases and literature review”.

L. P. GOUTZANIS, A. I. MYLONAS*, D. AVGOUSTIDIS, M. MASTROGEORGIOU, K. SERGIS.

26th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Madrid, Spain, 27-30 September 2022.

109. “Intra- and extra articular co-morbidity within temporomandibular disorder: a retrospective study on 727 cases”.

A. I. MYLONAS*, M. KOZARIDOU, V. MARKOU, G. VENETIS, I. TILAVERIDIS.

26th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Madrid, Spain, 27-30 September 2022.

Β΄  Επιστημονικά Εκθέματα (Posters)-Αναρτημένες Ανακοινώσεις (eposters)

1. “ Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα. Ενδείξεις – Αντενδείξεις – Κλινική εφαρμογή. ”

ΦΡ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Γ. Β. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 24-27 Οκτωβρίου 1990.

 2. “ Στελεχιαία αναισθησία του Κάτω Φατνιακού Νεύρου. Ειδικές τεχνικές. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

 3. “ Οξείες τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις ( Χειρουργική παθολογία, Αιτιολογία, Κλινική εικόνα, Θεραπεία, Δικές μας περιπτώσεις. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 13-16 Οκτωβρίου 1993.

 4. “ Συνδυασμένες εφαρμογές Κατευθυνομένης Ιστικής Αναγεννήσεως και Οστεοενσωματουμένων Εμφυτευμάτων. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ*, Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 13-16 Οκτωβρίου 1993.

5. “ Κλινικοστατιστική μελέτη κυστικών εξεργασιών των γνάθων στο 401 ΓΣΝΑ από το 1988 έως σήμερα. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. ΜΠΟΛΛΑΣ.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 1993.

 6. “ Η επιστημονική βάση της Οστεοενσωμάτωσης. ”

Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ*, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ.

14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός-Κύπρος, 26-29 Οκτωβρίου 1994.

7.  Οι πρώτες βοήθειες στην Οδοντιατρική. ”

Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ.

14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός-Κύπρος, 26-29 Οκτωβρίου 1994.

 8. “ Κλινικοστατιστική μελέτη κυστικών εξεργασιών των γνάθων στο 401 ΓΣΝΑ από το 1988 έως σήμερα. ”

Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ*, Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. Κ. ΜΠΟΛΛΑΣ.

15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Νοεμβρίου 1994.

 9. “ Ο ρόλος του Gemcitabine στον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.”

Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ*, Δ. ΣΜΑΪΛΗΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Χ. ΠΡΟΕΣΤΟΣ, Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΧΡ. ΔΕΡΒΕΝΗΣ.

21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.

10. “ Αποκατάσταση μερικής νωδότητας αυτιστικού ασθενούς με χρησιμοποίηση μονοφασικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης. ”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Ν. Σ. ΣΥΚΑΡΑΣ, Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003.

11. “ Όγκοι ελασσόνων σιαλογόνων αδένων εντοπιζόμενοι στην υπερώα: Αναφορά δύο ενδιαφερόντων περιστατικών.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. Θ. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 2004.

12. “ Διφωσφονικά και μη αγγειακή οστική νέκρωση (avascular osteonecrosis) σε πολλαπλούν μυέλωμα.”

Μ. ΦΙΣΦΗΣ, Δ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, Β. ΜΑΡΚΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ, Σ. ΣΑΒΒΑ, Ε. ΚΟΚΚΑ, ΑΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΣΟΦΙΑΝΑΤΟΥ.

15ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 24-28 Νοεμβρίου 2004.

 13. “ Αυξημένο επίπεδο κλινικής υποψίας : Δείκτης ορθής διάγνωσης ή όριο αποφυγής ιατρικού σφάλματος ; ”

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

14. “Παρεκτόπιση στοματοφαρυγγικού πωματισμού στον ρινοφάρυγγα σε τραυματολογικό γναθοπροσωπικό χειρουργικό ασθενή: Αναφορά ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού.”

Α. Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Φ. Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, ΚΛ. ΜΠΑΡΕ, Α. ΝΤΟΥΜΑ, Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ.

26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006.

15. “Intraoral approach for excision of a sublingual dermoid cyst”.

H. TZERBOS, A. I. MYLONAS, E. CHRYSSOMALLI.

XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, September 9th-12th 2008.

16. “Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης: όντως αναγκαία ή καθοριστικά σημαντική στην σύγχρονη άσκηση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής;”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*.

45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 15-18 Μαΐου 2019.

17. “Εμβιοϋλικά οστικής ανάπλασης και αναγεννητικών τεχνικών εντός του ιγμορείου άντρου: Βιολογική συμπεριφορά”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

46ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Ιουνίου 2020.

18. “Κοινωνική μέριμνα, νοσηλευτική οργάνωση και ιατρική φροντίδα στο Βυζάντιο”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

46ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Ιουνίου 2020.

19. “Χειρουργική των όγκων της παρωτίδας: αναμιμνησκόμενοι το παρελθόν και εμπνεόμενοι για το μέλλον”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

47ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2021.

20. “Ιατρική και Εκκλησία στο Βυζάντιο: ένα υπόδειγμα σχέσης σε σύγκριση με την σύγχυση των ημερών μας”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

47ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2021.

21. “Στοματικές και τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις οδοντογενούς αιτιολογίας: Μία συχνή αιτία νοσηρότητας ακόμη και σήμερα”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Λ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ, Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ.

48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2022.

22. “Η χειρουργική αντιμετώπιση των στοματικών και τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων στο έργο του Αγίου Λουκά του Ιατρού”.

Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2022.

Γ΄  VIDEO – ταινίες, CD-ROM, DVD

1. “ Τοποθέτηση Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων τύπου Branemark στην άνω γνάθο. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Γ. ΜΑΣΟΥΛΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΕΛΕΝΗ.

11ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-22 Οκτωβρίου 1991.

2. “ Χειρουργική αφαίρεση πολλαπλών εξοστώσεων στο προστομιακό φατνιακό πέταλο της άνω γνάθου. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΖΩΡΖΟΥ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

3. “ Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστου κυνόδοντα της άνω γνάθου με προστομιακή εντόπιση. ”

Φ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ*, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ, Ε. ΒΑΡΔΑΣ.

12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.

4. “ Τεχνικές λήψης οστικών αυτομοσχευμάτων στη σύγχρονη προπροσθετική χειρουργική. ”

Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ, Α. ΜΥΛΩΝΑΣ*, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Μ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ.

25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Συνέδρια, Συμπόσια, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα, Ημερίδες, Webinars.

 1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών , Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 1987.
 2. Σειρά ενημερωτικών μαθημάτων στην Χειρουργική και Ακτινολογία, που διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 1988.
 3. Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο Ρευματολογίας διαρκείας 19 ωρών, που διοργανώθηκε από την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 12-14 Μαϊου 1988.
 4. 4ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1988.
 5. Ενημερωτικά Μαθήματα σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος, που διοργανώθηκαν από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 1988.
 6. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Παθολογίας-Ογκολογίας 1988, που διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Αθήνα, 1988.
 7. Σεμινάριο διμήνου διαρκείας που διοργανώθηκε από τον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ και επιστημονικών συνεργατών, Αθήνα 1989. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα κάτωθι μαθήματα: Κυτταρικές μεμβράνες, Εμβρυολογία-Ιστολογία του στόματος, Ανοσοβιολογία, Φλεγμονή-Επούλωση και Χημειοθεραπεία των λοιμώξεων.
 8. Διήμερο Προσθετικής, Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής-Εταιρία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος, Αθήνα, 18-19 Μαρτίου 1989.
 9. Ενημερωτικά Μαθήματα σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα στο γνωστικό αντικείμενο “ Γναθοχειρουργικής και Εξακτικής-Ακτινοδιαγνωστικής ” του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος, που διοργανώθηκαν από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 18-19 Σεπτεμβρίου 1989.
 10. 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 27-30 Σεπτεμβρίου 1989.
 11. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 1989.
 12. Ενημερωτικά Σεμινάρια στην Περιοδοντολογία-Σειρά ΙΙ διαρκείας 13 ωρών, που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1990.
 13. Σειρά ενημερωτικών μαθημάτων στην Κλινική Φαρμακολογία, που διοργανώθηκαν από την Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, Αθήνα, 2-3 Απριλίου 1990.
 14. Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών με θέμα “ Μεθοδολογία της έρευνας, Σχεδιασμός-στατιστική ανάλυση-ερμηνεία ”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Ιατρικής και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, 23-27 Απριλίου 1990.
 15. 3ο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας συνολικής διάρκειας 13 ωρών, που διοργανώθηκε από την Κλινική της Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταρεία, Αθήνα, 25-27 Μαϊου 1990.
 16. 10ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 24-27 Οκτωβρίου 1990.
 17. 1ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προσθετικής, που διοργανώθηκε από την Πειραϊκή Στοματολογική Εταιρία, Αθήνα, 24-25 Νοεμβρίου 1990.
 18. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 1990.
 19. 11ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-22 Οκτωβρίου 1991.
 20. Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα: “ Τοπική αναισθησία και αναλγησία στο Ιατρείο ”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, Πειραιάς, 16-17 Νοεμβρίου 1991.
 21. Ημερίδα “ Σταθερής Ακινητοποίησης στη Τραυματολογία και Ορθογναθική Χειρουργική του Μέσου Τριτημορίου του Προσώπου ”, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Περιφερειακού Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών και το Τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα, 21 Μαρτίου 1992.
 22. 5ο Ενημερωτικό Σεμινάριο διαρκείας 7 ωρών, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Αθήνα, 23 Μαίου 1992.
 23. 12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Τρίκαλα-Μετέωρα, 14-17 Οκτωβρίου 1992.
 24. Training course on: “ Osteosynthesis in the Maxillofacial Region. Theoretical Basis and Clinical Application ”, organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Athens, Greece, 18-19 March 1993.
 25. 13ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 13-16 Οκτωβρίου 1993.
 26. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 1993.
 27. Ημερίδα με θέμα: “ Οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς με λοίμωξη HIV-AIDS ”, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ιατρονοσηλευτικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 9 Απριλίου 1994.
 28. Εαρινή Συνεδρία Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 16 Απριλίου 1994.
 29. Workshop on surgical treatment according to the principle of Guided Tissue Regeneration: lectures on the biological principle and training in surgical placement of GORE Regenerative Materials, Athens, 4 June 1994.
 30. 14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λεμεσός Κύπρου, 26-29 Οκτωβρίου 1994.
 31. Intensive Surgical and Prosthetic Training Course covering the FRIALIT-2® and the IMZ® Intramobile Implant System, organized by FRIATEC, Mannheim, Germany, 27-29 January 1995.
 32. XXXIInd Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association, Athens, Greece, June 11-14, 1995.
 33. 15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Χαλκιδική, 25-28 Οκτωβρίου 1995.
 34. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 1995.
 35. Intensive Surgical and Prosthetic Training Course covering the FRIALIT-2® and the IMZ® TWIN PLUS, organized by FRIATEC, Mannheim, Germany, 25-27 January 1996.
 36. Ημερίδα με θέμα: “ Ο Ανοσοκατασταλμένος ασθενής στο χώρο της Οδοντιατρικής ”, που διοργανώθηκε από τον Συντονιστή Ιατρονοσηλευτικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1996.
 37. 1st Balkan Dental Congress organized by the Dental Society of Thessaloniki and the Dental School of the Aristotle University of Thessaloniki, and supported by the Hellenic Dental Association, Thessaloniki, Hellas, 28-31 March 1996.
 38. 4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, Αθήνα, 27-29 Σεπτεμβρίου 1996.
 39. Μετασυνεδριακό Σεμινάριο (μετά το 4ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο) με θέμα “Ορθοδοντική και Γναθοχειρουργική” και ομιλητή τον Dr B. Epker, Αθήνα, 29-30 Σεπτεμβρίου 1996.
 40. 16ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 24-27 Οκτωβρίου 1996.
 41. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996.
 42. Clinical Training Course in Oral Implantology, organized by FRIATEC and Dr S. Schmidinger, Seefeld, Munich, Germany, 3-7 February 1997.
 43. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 1997.
 44. Ημερίδα με θέμα: “ Νοσήματα του Αίματος & Εκδηλώσεις από το στόμα”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1998.
 45. 21o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 46. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 20 -22 Νοεμβρίου 1998.
 47. Ημερίδα με θέμα: “ Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική – Νέα δεδομένα”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1999.
 48. Σεμινάριο με θέμα: “ Αντιμετώπιση Οδοντοπροσωπικών Ανωμαλιών & Δυσλειτουργίας της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης ”, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας, με ομιλητή τον Dr Larry Wolford, Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1999.
 49. 8ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο που διοργανώθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, 25-26 Φεβρουαρίου 1999.
 50. 3rd International Meeting on Pancreatic Diseases, organized by the 1st Department of Surgery, Konstantopoulion General Hospital “Agia Olga”, and the Pancreatic Unit of the Department of Surgery, University of Verona, Athens, Greece, 5-6 March 1999.
 51. Ημερίδα Πλαστικής Χειρουργικής με θέμα: “ Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου ”, που πραγματοποιήθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, 30 Απριλίου 1999.
 52. Ημερίδα με θέμα: “ Τα ούλα ως στόχος συστηματικών παθήσεων και ο ρόλος του Οδοντιάτρου για διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 8 Μαίου 1999.
 53. Ημερίδα με θέμα: “ Η λεύκανση σαν συντηρητική αισθητική τεχνική-Σημασία στη λεπτομέρεια”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 5 Ιουνίου 1999.
 54. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: “ HIV λοίμωξη. Πρώιμα σημεία εκδηλώσεων από το στόμα ”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, και έγινε στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS, Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 1999.
 55. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 26 -28 Νοεμβρίου 1999.
 56. Συμπόσιο με θέμα: “ Δυσμορφίες κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ”, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Σχιστιών και Δυσμορφιών του Προσώπου, και την Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας, Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 1999.
 57. 15th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Edinburgh, Scotland, U.K., 5-9 September, 2000.
 58. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, 1-3 Δεκεμβρίου 2000.
 59. Μετασυνεδριακό Σεμινάριο (μετά το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής) με θέμα “New trends in Orthognathic Surgery” και ομιλητή τον Prof. B. Epker, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2000.
 60. Ημερίδα με θέμα: “ Στοματολογία 2001 ”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘ Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ’, Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2001.
 61. Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στη Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και έγινε στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 7 Απριλίου 2001.
 62. 15th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Durban, South Africa, 19-24 May 2001.
 63. 21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Οκτωβρίου 2001.
 64. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 23 -25 Νοεμβρίου 2001.
 65. Μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα: “ Ευθανασία ”, που διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Βύρωνας, 27 Νοεμβρίου 2001-5 Φεβρουαρίου 2002.
 66. Ημερίδα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής με θέμα: “ Μελάνωμα: νεότερα δεδομένα ”, που πραγματοποιήθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, 17 Μαίου 2002.
 67. 16th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Münster, Germany, 3-7 September, 2002.
 68. 2002 Annual Meeting of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Chicago, Illinois, U.S.A., 2-5 October, 2002.
 69. 22ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Κως, 24-27 Οκτωβρίου 2002.
 70. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2002.
 71. 16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Athens, Greece, 14-20 May 2003.
 72. Ημερίδα με θέμα: “ Στοματική Χειρουργική στα πλαίσια του Οδοντιατρείου. Όρια και Προϋποθέσεις ”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 31 Μαίου 2003.
 73. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:“Τα εμφυτεύματα στην καθημερινή κλινική πράξη”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης, Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2003.
 74. 23ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2003.
 75. Μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα: “ Αρχές Δεοντολογίας στην Άσκηση της Ιατρικής”, που διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Βύρωνας, 18 Νοεμβρίου-16 Δεκεμβρίου 2003.
 76. Ημερίδα με θέμα: “ Τα Laser στην Οδοντιατρική”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2004.
 77. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “ Εμφυτεύματα MIS – Ανύψωση εδάφους ιγμορείου ”, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία ΝΕΓΡΙΝ DENTAL ΕΠΕ, Αθήνα, 13 Μαρτίου 2004.
 78. 1ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “ Σύγχρονες αντιλήψεις στις ενδοστοματικές εφαρμογές Laser ”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ενδοστοματικών Εφαρμογών Laser, Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2004.
 79. 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, Rodos-Kos, Hellas, 11-16 September 2004.
 80. 17th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September, 2004.
 81. Masterclass course entitled “Aesthetic and Orthognathic Surgery ” by Prof. M. Richter, Geneva-Switzerland, on September 15, 2004, during the 17th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September, 2004.
 82. Masterclass course entitled “Rhinoplasty: “ Open approaches ” by Dr G. Aiach, Paris-France, on September 16, 2004, during the 17th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September, 2004.
 83. Masterclass course entitled “Surgery of Enophtalmy” by Prof. L. Clauser, Ferrara-Italy, on September 17, 2004, during the 17th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 14-18 September, 2004.
 84. 1η Επιστημονική Εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Περιοδοντολόγων με προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή κ. Myron Nevins και θέμα την παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του κλινικού του έργου στην οστεοενσωμάτωση και στην οστική ανάπλαση, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διαρκείας 7 ωρών, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2004.
 85. 24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 29-31 Οκτωβρίου 2004.
 86. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου 2004.
 87. Workshop με θέμα: Εξωστοματικές συσκευές Διατατικής Οστεογένεσης 3-D με σύστημα Διατατήρα 3-D Multiguide της Stryker, με εκπαιδευτή τον Δρα Ι. Φακίτσα, Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2004, στα πλαίσια του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου 2004.
 88. S.O.R.G. Course “Where are we going in Oral & Maxillofacial Surgery? Current principles-future trends” organized by the Strasbourg Osteosynthesis Research Group in cooperation with the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, January 14th , 2005.
 89. Συμπόσιο με θέμα: «Διάγνωση & θεραπευτική αντιμετώπιση της Κ.Γ.Δ. από την σκοπιά τριών ειδικοτήτων», που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας, την Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, και πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο «ΑΘΗΝΑΪΣ», Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2005.
 90. 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Φεβρουαρίου 2005.
 91. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ι με τίτλο «ΔΙΑΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ-TLT», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 25 Φεβρουαρίου 2005, στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής.
 92. Ημερίδα Εμφυτευματολογίας με θέμα «Τοποθέτηση και φόρτιση άμεσων εμφυτευμάτων», που συνδιοργανώθηκε από την Εταιρεία Ελληνικής Οδοντιατρικής και τη Γερμανική Εταιρεία Στοματικών Εμφυτευμάτων (DGOI), Αθήνα, 12 Μαρτίου 2005.
 93. 10th International Congress on Oral Cancer, Island of Crete, Greece, 19-24 April, 2005.
 94. Σεμινάριο με τίτλο «Ασυμμετρίες προσώπου: Αιτιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση» που διοργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και παρουσιάσθηκε από τον Καθ. ΑθανάσιοΕ. ΑθανασίουστηνΑθήνα, στις 14 Μαϊου 2005.
 95. Course “Augmentation procedures part I: bone harvesting techniques, augmentation and soft tissue surgery, with live operations and hands-on-training on animal mandibles, Systems Frialit 2 and XiVE”, organized by Prof. Dr. F. Khoury at the “Privatzahnklinik Schloß Schellenstein GmbH, Zentrum für Implantologie und zahnärztliche Chirurgie”, Olsberg, Germany, 9-10 June, 2005.
 96. 17th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, August 29- September 2, 2005.
 97. 25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 98. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2005.
 99. Πρακτικό σεμινάριο με θέμα: “Ενδοσκόπηση σιαλογόνων αδένων” με εκπαιδευτή τον Prof. O. Nahliely, Γλυφάδα, Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2005, στα πλαίσια του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2005.
 100. Μετασυνεδριακό Κλινικό Σεμινάριο με θέμα: “The state of the art in Orthognathic Surgery” με ομιλητή τον Prof. T. Turvey, Γλυφάδα, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2005, μετά το πέρας του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γλυφάδα, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2005.
 101. Ημερίδα με θέμα: “ Ο στοματοπροσωπικός πόνος κοινός τόπος συνάντησης Οδοντιατρικών και Ιατρικών Ειδικοτήτων”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2006.
 102. Ημερίδα με θέμα: “ Στοματολογία 2006 – Επίκαιρα Διαγνωστικά & Θεραπευτικά Προβλήματα ”, που οργανώθηκε από το Στοματολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “ Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 6 Μαΐου 2006.
 103. 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 104. Masterclass course entitled “Neck dissection” by Prof. J. Shah, New York-USA, on September 12, 2006, during the 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 105. Masterclass course entitled “Salivary glands tumours” by Assoc. Prof. J. Acero, Madrid-Spain, on September 13, 2006, during the 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 106. Masterclass course entitled “Vascular tumours of the head and neck” by I. Jackson, Southfield, Michigan-USA, on September 14, 2006, during the 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 107. Masterclass course entitled “Different techniques of bone grafting for the reconstruction of the maxilla aiming implant insertion” by Prof. J. Ferri, Lille-France, on September 15, 2006, during the 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 108. Stryker Symposium entitled “Opening new horizons – New technology in CMF surgery”, on September 14, 2006, during the 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006.
 109. 12th Salzburg Weekend Seminar “DISEASES AND TUMORS OF THE SALIVARY GLANDS”, organized by the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, the Medizinische Forschungsgesellschaft Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität and the Österreichische Krebshilfe Salzburg, Salzburg, Austria, 21-22 October, 2006.
 110. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006.
 111. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 2006.
 112. Μετασυνεδριακό Κλινικό Σεμινάριο με θέμα: “Management of Obstructive Sleep Apnoea” με ομιλητή τον Prof. M. Anthony Pogrel, Βοτανικός, Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2006, μετά το πέρας του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Βοτανικός, Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 2006.
 113. 22nd Annual Meeting of the Academy of Osseointegration, Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas, U.S.A., March 8-10, 2007.
 114. Round Table Clinic RT-9 entitled “Efficient and Predictable Immediate Implant Placement in Extraction Sites in Everyday Practice” by Dr Henry Salama, DMD, on March 9, 2007, during the 22nd Annual Meeting of the Academy of Osseointegration, Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas, U.S.A., March 8-10, 2007.
 115. Limited Attendance Lecture LA-10B entitled “Surgical Complications: How to Treat and Avoid” by Dr Murray Arlin, DDS, on March 9, 2007, during the 22nd Annual Meeting of the Academy of Osseointegration, Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas, U.S.A., March 8-10, 2007.
 116. Lunch & Learn Session E-20 entitled “Flapless Surgery vs. Split Flap Design: Two Ends of a Scale” by Asist. Prof. Christian Stappert, DDS, DMD, on March 10, 2007, during the 22nd Annual Meeting of the Academy of Osseointegration, Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas, U.S.A., March 8-10, 2007.
 117. First World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO), “Oral Oncology: A Global Challenge”, RAI Conference Centre, Amsterdam, The Netherlands, 17th-20th May 2007.
 118. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, 25-27 Μαΐου 2007.
 119. 27ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.
 120. Μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα: “ ‘Hospice’ Κέντρο Περίθαλψης Ασθενών σε Τελικό Στάδιο”, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Βύρωνας Αττικής, 15 Ιανουαρίου-26 Φεβρουαρίου 2008.
 121. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Τραυματολογία του σπλαγχνικού κρανίου», Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008.
 122. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Έγκλειστοι σωφρονιστήρες», Αθήνα, 16 Απριλίου 2008.
 123. Ημερίδα με θέμα: “ Στοματολογία 2008 – Εξελίξεις και Προοπτικές. Διάγνωση –Θεραπεία – Έρευνα ”, που οργανώθηκε από το Στοματολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “ Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 10 Μαΐου 2008.
 124. 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress of the Turkish Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), Belek, Antalya, Turkey, 16-20 May, 2008.
 125. Salivary Gland Disease: 1st International Accord on Modern Management, Institute Pasteur, Paris, France, 4-5 July, 2008.
 126. 19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, 9-12 September, 2008.
 127. Masterclass course entitled “Neck dissection: tips, tricks & traps” by Dr. Miso Virag, Zagreb-Croatia, on September 9, 2008, during the 19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, 9-12 September, 2008.
 128. Masterclass course entitled “Management of high-flow maxillofacial A-V malformations” by Dr. Peter D. Quinn, Philadelphia-U.S.A., on September 12, 2008, during the 19th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bologna, Italy, 9-12 September, 2008.
 129. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2008.
 130. Ημερίδα με θέμα: “ 3ος γομφίος: Εξαγωγή ή όχι; Παίρνοντας μία απόφαση”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 14 Μαρτίου 2009.
 131. 1η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ιστορία της Καρδιολογίας», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών [6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)], Αθήνα, 4 Απριλίου 2009.
 132. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Χειρουργική δακρυϊκής αποχετευτικής συσκευής», Αθήνα, 8 Απριλίου 2009.
 133. Ημερίδα με θέμα: “Επείγουσες Ιατρικές και Χειρουργικές καταστάσεις στο Οδοντιατρείο”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 9 Μαίου 2009.
 134. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Αγγειακές δυσπλασίες προσώπου», Αθήνα, 13 Μαίου 2009.
 135. 2η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου “ΟΦΙΤΕΙΑ”, 7-8 Νοεμβρίου 2009.
 136. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2009.
 137. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Αποφυγή επιπλοκών της Le Fort I οστεοτομίας», Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010.
 138. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Κατάγματα μέσου τριτημορίου σπλαγχνικού κρανίου-Αντιμετώπιση», Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010.
 139. Σεμινάριο Στοματολογίας με θέμα: «Πρώιμη διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου στόματος από τον Οδοντίατρο: Νέες Τεχνικές», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ιλισός, 20 Φεβρουαρίου 2010.
 140. 3η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ιστορία της Καρδιολογίας», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 20 Μαρτίου 2010.
 141. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Μετεγχειρητικά και μετατραυματικά ελλείμματα πλαγιοπροσωπικής (παρειακής) περιοχής-Χειρουργική αντιμετώπιση», Αθήνα, 14 Απριλίου 2010.
 142. Ημερίδα Στοματολογίας με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Στοματολογία 2010 – Από την Επισκόπηση της Βλάβης στη Διάγνωση και Θεραπεία της Νόσου: Νέα Δεδομένα», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 24 Απριλίου 2010.
 143. Ημερίδα με θέμα: “ Η Στοματική Κοιλότητα Συχνός Στόχος Αυτοάνοσων Αντιδράσεων”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 8 Μαΐου 2010.
 144. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Καρκίνος γλώσσας-Σχέδιο θεραπείας», Αθήνα, 12 Μαΐου 2010.
 145. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Δερματικά ελλείμματα κεφαλής-Τεχνικές αποκατάστασης», Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010.
 146. 20th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, September 14th-17th 2010.
 147. Masterclass course entitled “Skin cancer: Surgical management and reconstruction” by Dr. Peter Ward Booth and Dr. Paul Johnson, U.K., on September 14, 2010, during the 20th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, 14-17 September, 2010.
 148. Masterclass course entitled “Cosmetic surgery on the eyelids-Blepharoplasty” by Dr. Miguel Burgueño Garcia, Spain, on September 15, 2010, during the 20th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Bruges, Belgium, 14-17 September, 2010.
 149. 4η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ιστορία της Ψυχιατρικής», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 4-5 Φεβρουαρίου 2011.
 150. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: « Επίκαιρα πεδία Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011.
 151. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «HPV και καρκίνος κεφαλής και τραχήλου-Νεώτερες απόψεις», Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011.
 152. 5η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ο Louis Pasteur (1822-1895) και η ανεκτίμητη προσφορά του στην Ιατρική», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 1 Απριλίου 2011.
 153. Ημερίδα Στοματολογίας με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Καρκίνος Στόματος 2011 – Πρόοδοι και Προοπτικές στην Έρευνα, Πρώιμη Διάγνωση – Θεραπεία», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 9 Απριλίου 2011.
 154. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας», Αθήνα, 11 Μαΐου 2011.
 155. 6η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ιστορία της Μαιευτικής-Γυναικολογίας», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13-14 Μαΐου 2011.
 156. 2nd Congress of the Balkan Association of Maxillofacial Surgeons (BAMFS) & 5th International Conference of the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey (AÇBİD) in conjunction with the Pan Arab Association for Oral & Maxillofacial Surgery, & 7th International Congress of the Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Belek, Antalya, Turkey, 25-29 May, 2011.
 157. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Χειρουργικές προσπελάσεις της βάσης του κρανίου», Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011.
 158. 7η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 14 Οκτωβρίου 2011.
 159. 1ο Διεθνές Σεμινάριο Παθήσεων Σιελογόνων Αδένων, που διοργανώθηκε από την Β΄ Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 4-5 Νοεμβρίου 2011.
 160. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011.
 161. 8η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα «Ο Καρκίνος από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι σήμερα», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος “Ο Παρνασσός”, 13 Ιανουαρίου 2012.
 162. Ημερίδα Στοματολογίας με θέμα: «Επίκαιρα Στοματολογικά Προβλήματα-Νεότερες απόψεις στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση », που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 26 Μαίου 2012.
 163. The 2nd meeting of the HITAOMS [Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery], in conjunction with the 26th Congress of the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery [HAOMS], Kos island, Kypriotis Panorama Hotel, June 1-3, 2012.
 164. 21st Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September 2012.
 165. Masterclass course entitled “A treatment algorithm for zygomatico-orbital fractures” by Prof. Dr. Edward Ellis, U.S.A., on September 11, 2012, during the 21st Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September, 2012.
 166. Masterclass course entitled “Differential diagnosis and management of obstructive sleep apnea by skeletal surgery” by Prof. Dr. Reha Kisnisci, Turkey, on September 12, 2012, during the 21st Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September, 2012.
 167. Masterclass course entitled “How to avoid surgical complications and failures in implantology” by Dr. Manlio Galiè, Italy, on September 13, 2012, during the 21st Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Dubrovnik, Croatia, 11-15 September, 2012.
 168. 15ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος, Αθήνα, «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 1-2 Δεκεμβρίου 2012.
 169. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Πιλοτικού Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα: “ Κλινική αντιμετώπιση οδοντοφατνιακού τραύματος σε παιδιά και ενήλικες. Νέες προσεγγίσεις”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2013.
 170. Επιστημονική Ημερίδα της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θέμα: «Κατάγματα μετωπιαίου κόλπου», Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013.
 171. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Λευκωσία-Κύπρος, 26-27 Οκτωβρίου 2013.
 172. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Πιλοτικού Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα: “ Κλινικές εκδηλώσεις στη στοματική και γναθοπροσωπική χώρα που υποκρύπτουν νεοπλασματική ή συστηματική νόσο”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2013.
 173. 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “ Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 χρόνων”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, Πνευματικό Κέντρο Αμφίκλειας, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.
 174. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Πιλοτικού Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα: “ Κριτήρια και παράμετροι ασφαλούς στοματικής χειρουργικής”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 22 Μαρτίου 2014.
 175. 10η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Αγγειολεμφικό Σύστημα: 3.000 χρόνια μελέτης και θεραπείας του”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2014”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 4 Απριλίου 2014.
 176. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: “Σαρκοείδωση”, που διοργανώθηκε από την Β΄ Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Πνευμονολογική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , Αμφιθέατρο Παλαιάς Βουλής, Αθήνα, 10 Μαίου 2014.
 177. 22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Prague, Czech Republic, 23-26 September 2014.
 178. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2014.
 179. 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Ορόσημα και πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της καρδιολογίας”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2015”, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 20 Μαρτίου 2015.
 180. Ημερίδα Στοματολογίας με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Νοσήματα Στόματος με Ανοσολογική Παθογένεση Αυτοάνοσα & Μη Αυτοάνοσα », που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 25 Απριλίου 2015.
 181. 29th World Congress of the International College for Maxillofacial Surgery (ICMFS 2015), Limassol, Cyprus, Lanitis Carob Mill, 5-9 October 2015.
 182. Workshop on “Threads Lifting with PDO cogs. My experience”, by plastic surgeon Dr. Dimitris Triantafyllou, πουδιοργανώθηκεαπότην Innosoul Medical Supplies, 7 October 2015, σταπλαίσιατου 29th World Congress of the International College for Maxillofacial Surgery (ICMFS 2015), Limassol, Cyprus, Lanitis Carob Mill, 5-9 October 2015.
 183. 2η Επιστημονική-Επαγγελματική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Αμφιθέατρο Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, 28 Νοεμβρίου 2015.
 184. 12ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων “Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών στις Συνήθεις Λοιμώξεις”, που διοργανώθηκε από την Δ΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων, Αθήνα, Hotel Royal Olympic, 4-5 Δεκεμβρίου 2015.
 185. 1η Διημερίδα Εμφυτευματολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 29-30 Ιανουαρίου 2016.
 186. 1η Επιστημονικοκοινωνική Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με τίτλο “Νυχτερίδες 2016” και ομιλητή τον Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και Διευθυντή της ομώνυμης Κλινικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Ιατρού, με θέμα «Προβληματισμοί στην σύγχρονη Γναθοπροσωπική Χειρουργική», Αθήνα, Αμφιθέατρο ΑΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 23 Φεβρουαρίου 2016.
 187. Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευρολογίας από την Αρχαιότητα Μέχρι Σήμερα”, που διοργανώθηκε από το Institut d’ Histoire de Lá Medecine, Université Claude Bernard, Lyon, France, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2016.
 188. 3η Επιστημονική Ημερίδα 2015-2016 της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος με θέμα «Καθημερινά προβλήματα χειρουργικής στόματος και η αντιμετώπισή τους», Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 27 Φεβρουαρίου 2016.
 189. 2η Επιστημονικοκοινωνική Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με τίτλο “Νυχτερίδες 2016” και ομιλητή τον Καθηγητή Ωτορρινολαρυγγολογίας και Διευθυντή της Β΄ ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ-ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Ιωάννη Γιωτάκη, με θέμα «Όγκοι πλαγίου φαρυγγικού διαστήματος», Αθήνα, Αμφιθέατρο ΑΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 22 Μαρτίου 2016.
 190. Ημερίδα Στοματολογίας 2016 με θέμα: «Εξελίξεις & Προοπτικές στην Έρευνα & Κλινική», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 16 Απριλίου 2016.
 191. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Πιλοτικού Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα: “Αντιμετώπιση, πρόληψη, διαχείριση λαθών και παραλείψεων που οδηγούν σε επιπλοκές των εμφυτευμάτων”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 11 Ιουνίου 2016.
 192. 13η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “ Η χειρουργική του Πρωτογόνου ανθρώπου και των Αρχαίων λαών”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Παπάγου-Αθήνα, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 15 Ιουνίου 2016.
 193. Ενημερωτική και Επιστημονική Ημερίδα “για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου: 27 Ιουλίου 2016” που διοργανώθηκε από την International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), υπό την Προεδρία του Καθηγητού Νικόλαου Παπαδογεωργάκη, Διευθυντού της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης», 15 Ιουλίου 2016.
 194. 23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, UK , 13-16 September 2016.
 195. Chalmers J. Lyons Academy of Oral and Maxillofacial Surgery Fall Meeting, University of Michigan Towsley Center, Dow Auditorium, “Pediatric Craniofacial Updates”, Ann Arbor, MI, USA, October 21, 2016.
 196. 2η Διημερίδα Εμφυτευματολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 27-28 Ιανουαρίου 2017.
 197. 15η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νευροχειρουργικής”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Α΄ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.
 198. 1η Επιστημονική Βραδιά της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (1st HAOMS Scientific Evening), με θέμα της επιστημονικής συνάντησης “Medical 3D Printing & Guided Surgery” και ομιλητές τον κ. Πάνο Διαμαντόπουλο και τον κ. Δημήτρη Παπαδάκη, Αθήνα, Αμφιθέατρο ΑΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 1 Μαρτίου 2017.
 199. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Πιλοτικού Συστήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα: “Επιπλοκές στη Χειρουργική του Στόματος στην καθημερινή κλινική πράξη για το Γενικό Οδοντίατρο”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 4 Μαρτίου 2017. 
 200. 2η Επιστημονική Βραδιά της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2nd HAOMS Scientific Evening), με θέμα της επιστημονικής συνάντησης “Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών” και ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Γεώργιο Σαρόγλου, Αθήνα, Αμφιθέατρο ΑΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 5 Απριλίου 2017.
 201. Ημερίδα Στοματολογίας 2017 με θέμα: «Θεραπευτικές εξελίξεις στα νοσήματα του στόματος: τι νεότερο;», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Harvard-USA, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 22 Απριλίου 2017.
 202. Ενημερωτική και Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου: από tην πρόληψη στη θεραπεία”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου: 27 Ιουλίου 2017, που καθιερώθηκε από την International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS), και διοργανώθηκε υπό την Προεδρία της κ. Ε. Κονσολάκη, Διευθύντριας της Κλινικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΠαΓΝΗ, καθώς επίσης και του κ. Ι. Ιατρού, Ομότιμου Καθηγητού Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ηράκλειο Κρήτης, Αμφιθέατρο Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 5 Ιουλίου 2017.
 203. 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο “Η Οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος στην ιατρική αλυσίδα”, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2017.
 204. Ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα «Κροταφογναθική Διαταραχή: Από τη διάγνωση ως την ολική αρθροπλαστική», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Μανδαλίδειο Ίδρυμα, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2017.
 205. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2018.
 206. Masterclass course μετίτλο “The role of physiotherapy for TMD management” μετους Prof. C. Visscher και Assist. Prof. M. Koutris, ACTA, Amsterdam-The Netherlands, στις 26 Ιανουαρίου 2018, κατά την διάρκεια του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2018.
 207. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) Educational Scientific Webinar, “Arthroscopy of the TMJ: An Exclusive Field for OMFS”, presented by Rafael Martin-Granizo, MD, February 22, 2018 [1.00 CPD point].
 208. Joint International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) and Oral and Maxillofacial Surgery Society, Turkey (AÇBİD) Congress, in conjunction with AÇBİD 12th Congress, Ela Quality Resort, Belek, Antalya, Turkey, May 9-13, 2018.
 209. Ημερίδα Στοματολογίας 2018 με θέμα: «Επιλεγμένα Στοματολογικά Θέματα-Τι νεότερο;», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, Αίθουσα Ολυμπία, 19 Μαΐου 2018.
 210. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Overview of Temporomandibular Disorders”, presented by Mr. Nadeem Saeed, Consultant OMFS Surgeon, Oxford, UK, June 7, 2018 [1 CME credit from EACMFS).
 211. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Arthrocentesis and infiltrations of the TMJ. Basic technique and scientific evidence”, presented by Dr Rafael Martin-Granizo, Hospital Clinico San Carlos, Madrid, Spain, July 5, 2018 [1 CME credit from EACMFS).
 212. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Impact on TMJ following Orthognathic Surgery”, presented by Professor Constantinus Politis, University Hospitals Leuven, Belgium, August 2, 2018 [1 CME credit from EACMFS).
 213. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Arthroscopy of the TMJ: where are we now?”, presented by Prof. Rafael Martin-Granizo Lopez, Hospital Clinico San Carlos, Madrid, Spain, Sept. 3, 2018 [1 CME credit from EACMFS).
 214. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “TMJ Reconstruction: options and evidence”, presented by Mr. Nadeem Saeed, Consultant OMFS Surgeon, Oxford, UK, Sept. 6, 2018 [1 CME credit from EACMFS).
 215. 24th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Congress Center Munich City Gasteig and Holiday Inn Munich – City Centre , Munich-Germany , 18-21 September 2018.
 216. 35th Balkan Medical Week, “Athinais” Hotel & “Alexandros” Hotel, Athens, Greece, 25-27 September 2018.
 217. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) Educational Scientific Webinar, “Current Concepts in Facial Trauma”, presented by Alan Herford, MD, DDS, October 26, 2018 [1.00 CPD point].
 218. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) Educational Scientific Webinar, “Mandible Fractures: Lessons Learned in 20 Years”, presented by Mark Engelstad, DDS, MD, November 8, 2018 [1.00 CPD point].
 219. Επετειακή Ημερίδα «Ιγμόρειο: Ο Γναθιαίος Κόλπος στην Ωτορινολαρυγγολογία & την Οδοντιατρική », που οργανώθηκε από το Ρινολογικό Κέντρο Αθηνών με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του, καθώς επίσης και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Αμφιθέατρο Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πλατεία Κεφαλαρίου, Κηφισιά, 8 Δεκεμβρίου 2018.
 220. 3ο Συνέδριο Εμφυτευματολογίας και Χειρουργικής Στόματος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 24-26 Ιανουαρίου 2019.
 221. Ημερίδα με θέμα: «Η Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική αρωγός στην άσκηση του Οδοντιατρικού & Ιατρικού Λειτουργήματος-Νεότερα δεδομένα», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης, Τρίπολη, 23 Φεβρουαρίου 2019.
 222. 17η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “Η Ιστορία της Νεογνολογίας, του Μητρικού Θηλασμού και της Διατροφής του Νεογνού”, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Νεογνολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και την Παιδιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα, 13 Απριλίου 2019.
 223. Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας με θέμα: «Εκδηλώσεις στο στόμα νόσων που απειλούν τη ζωή», που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 13 Απριλίου 2019.
 224. 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο “Divani Caravel”, 15-18 Μαΐου 2019.
 225. XXI National Congress of the Italian Society of Maxillo-Facial Surgery, Grand Hotel Tiziano, Lecce, Italy, June 12-15, 2019.
 226. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Oral cancer-Epidemiology, presentation & management”, presented by Dr. Ash Gulati, UK, October 3, 2019.
 227. 31st World Congress of the International College for Maxillo-Facial-Surgery (ICMFS 2019) in conjunction with the Annual Conference of the Israeli Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel, October 29-November 1, 2019.
 228. Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με θέμα: «Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και το Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας «Ο Ιπποκράτης» και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Λάρισα, 9 Νοεμβρίου 2019.
 229. Τριήμερο Συμπόσιο Στοματικής Εμφυτευματολογίας και Αισθητικής Προσώπου “HAOMS2020 Aesthetics”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Συνεδριακός χώρος, Grand Hyatt Hotel, Αθήνα, 17-19 Ιανουαρίου 2020.
 230. Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με θέμα: «Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας και το Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα, 15 Φεβρουαρίου 2020.
 231. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Reconstruction of the Midface”, presented by Prof. Julio Acero, Spain, March 5, 2020.
 232. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Reconstruction of the Mandible”, presented by Prof. Valentino Valentini, Italy, April 2, 2020.
 233. S.O.R.G. WEBSchool Webinar “Unilateral condylar hyperplasia, part I: diagnostics (1h)”, presented by Prof. Alfred G. (Eddy) Becking, The Netherlands, April 16, 2020.
 234. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “How I manage dental implants in oncologic patients”, presented by Prof. Rafael Martin-Granizo, Spain, May 7, 2020.
 235. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Covid-19 European experience and shared learning”, May 14, 2020.
 236. 46ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε Διαδικτυακή απ’ ευθείας Παρουσίαση και Μετάδοση, Αθήνα, 19-20 Ιουνίου 2020.
 237. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Presidential Weblecture «Could the Maxillo-Facial Surgeon benefit from some knowledge of anti-ageing medicine?”, presented by Prof. Jean-Paul Meningaud, France, September 16, 2020.
 238. S.O.R.G. WEBSchool Webinar “Post traumatic management of condylar fracture complications and how to avoid them (1h)”, presented by Prof. Dr. Dr. Andreas Neff, Germany, September 24, 2020.
 239. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Contemporary Management of Oral Cancer”, presented by Assoc. Prof. Christos Perisanidis, Greece, October 1, 2020.
 240. S.O.R.G. WEBSchool Webinar “TMJ arthroscopic disc repositioning techniques (1h)”, presented by Dr. Raúl González-García, Spain, October 21, 2020.
 241. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (HAOMS 2021 DIGITAL CONFERENCE), που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, για πρώτη φορά με την μορφή Ψηφιακού-Διαδικτυακού Συνεδρίου λόγω της πανδημίας COVID-19, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε δε με την υποστήριξη και οργανωτική φροντίδα της Εταιρείας PROWEB Digital Agency, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2021.
 242. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Principles of surgical management of facial arteriovenous malformations”, presented by Prof. Sylvie Testelin, France, February 4, 2021.
 243. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Arthrocentesis and Infiltration of substances for TMJ diseases”, presented by Dr. Rafael Martin-Granizo, Spain, March 18, 2021.
 244. CADskills Team Webinar “Customized TMJ Replacement Surgery – instructional course”, presented by Prof. Maurice Mommaerts, Belgium, April 26, 2021.
 245. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Versatility of Scapular Flap in Head & Neck Reconstruction”, presented by Mr. Satheesh Prabhu, UK, May 6, 2021.
 246. 47ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε Υβριδική Μορφή (Περιορισμένη φυσική παρουσία, καθώς επίσης και Διαδικτυακή απ’ ευθείας Παρουσίαση και Μετάδοση), Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2021.
 247. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Complications in Cranio-Maxillofacial Reconstructive Surgery”, presented by Prof. Julio Acero, Spain, July 1, 2021.
 248. 25th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Virtual Event, 13-16 July 2021.
 249. Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα “200 Χρόνια Νεότερης Ελληνικής Ιατρικής”, επετειακή εκδήλωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», που διοργανώθηκε με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση) από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2021.
 250. Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου με Διεθνή Συμμετοχή, που διοργανώθηκε με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και διαδικτυακή μετάδοση) από την Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2021.
 251. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Customized total TMJ replacement: Advances and challenges”, presented by Prof. P. W. Poeschl, Austria, February 24, 2022.
 252. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Osteoradionecrosis: An update”, presented by Prof. Richard Shaw, UK, April 7, 2022.
 253. 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε Υβριδική Μορφή (Περιορισμένη φυσική παρουσία, καθώς επίσης και Διαδικτυακή απ’ ευθείας Παρουσίαση και Μετάδοση), Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2022.
 254. Υβριδικό Πανελλήνιο Ενδιάμεσο Θεματικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής HAOMS 2022 “Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία”, Divani Caravel Hotel, Αθήνα, 3-4 Ιουνίου 2022.
 255. 26th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Madrid, Spain, 27-30 September 2022.
 256. European Association for Cranio-maxillofacial Surgery Webinar “Current Concepts in TMJ Pathology & Surgery”, presented by Prof. Manlio Galie, Italy, October 20, 2022.
 257. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Grand Hyatt Hotel, Αθήνα, 18-20 Νοεμβρίου 2022.
 258. Ημερίδα «Καρκίνος του Στόματος», η οποία διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της Μονάδας Στοματοπροσωπικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αμφιθέατρο “Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”, Κτήριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.), ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2022.
 259. Μοριοδοτούμενη Ημερίδα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (6 M.E.E.O.) με θέμα: “Ο ασθενής με δυσλειτουργία του Στοματογναθικού”, που διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2023.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

* Συνεντεύξεις σε καθημερινή ενημερωτική εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού (“Άρωμα Ελλάδας”) στους δημοσιογράφους κ. Ιωάννη Παπουτσάκη και κ. Σωτηρία Βλαχογιάννη, με θέματα οδοντιατρικά και γναθοχειρουργικά:

 • Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα
 • Καρκίνος του στόματος
 • Σχιστίες στο πρόσωπο και στο στόμα (σχιστίες άνω χείλους και υπερώας)
 • AIDS και Οδοντιατρική
 • Στοματική Υγιεινή
 • Εγκυμοσύνη και Οδοντιατρική

* Συνέντευξη στην εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή ιατρικού περιεχομένου “ Εις Υγείαν ” του τηλεοπτικού σταθμού « Δυτικός Δίαυλος – West Channel » της Κοζάνης, στην δημοσιογράφο κ. Κ. Πουλασουχίδου την 7/12/2004 με θέμα: “Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική”.

* Συνέντευξη στην καθημερινή ενημερωτική-ειδησεογραφική εκπομπή “ Life ” του τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας «ΣΚΑΪ», στην στήλη «Υγεία πάνω απ’όλα» της δημοσιογράφου κ. Μελίνας Τσέλιου την 26/7/2013 με θέμα: “Ο καρκίνος παρωτίδας του προπονητή της Barcelona FC Tito Vilanova”.

* Συνέντευξη στην Εκπομπή “Στιγμιότυπα”, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ 100.3 FM, στον Δημοσιογράφο κ. Βασίλη Κουφόπουλο την 12/2/2021, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας (Διεθνούς) Ημέρας των Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών στις 13 Φεβρουαρίου 2021, εκφράζοντας την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

* Συνέντευξη στην Οδοντιατρική Εφημερίδα “Οδοντιατρικό Βήμα”, στην Δημοσιογράφο κ. Γεωργία Σάκκουλα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τεύχος 140 (Μάϊος-Ιούνιος 2021), εξηγώντας το φάσμα της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, τις προοπτικές που ανοίγονται για τους νέους ειδικευόμενους γιατρούς, τις προκλήσεις του επαγγέλματος, καθώς και τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής για την τριετία 2021-2024, ως νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

* Συνέντευξη στην ενημερωτική εκπομπή ιατρικού περιεχομένου “Όλα για τη Ζωή μας”, Επεισόδιο 22, του τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας «MEGA», στον Δημοσιογράφο και Παρουσιαστή κ. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, στην Ενότητα “Πρακτικές Συμβουλές”, την 16/1/2022 με θέμα: “Διαταραχή/Σύνδρομο της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης”.

* Συνέντευξη ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο “HealthDaily” [Executive Briefing for Health and Pharma Professionals], στην Δημοσιογράφο κ. Βάσω Κατέρου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Νο 2519 (Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022), περιγράφοντας την ευρύτητα του χειρουργικού φάσματος της Ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ), την ελλιπή πληροφόρηση του κοινού για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα της ΣΓΠΧ, αλλά και τις προσπάθειες ενημέρωσης και προβολής της Ειδικότητας από το παρόν ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ (2021-2024) με διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις. Επίσης γίνεται αναφορά στον υγειονομικό χάρτη των ΣΓΠΧ στην Ελλάδα, με τα κενά και τις ελλείψεις όσον αφορά την κάλυψη των ιατρικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας που άπτονται της Ειδικότητας της ΣΓΠΧ, ενώ παρατίθενται οι σημαντικότερες θεραπευτικές εξελίξεις που αναμένονται στην ΣΓΠΧ, με τις συνακόλουθες προοπτικές που διαγράφονται για τους νέους ειδικευομένους ιατρούς.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιδιωτικό Ιατρείο

Αραχωσίας 1-3,

15771 Ιλίσια, Ζωγράφου.

ΤΗΛ./FAX: 210 7711603, Επείγοντα: 6945 977392.

e-mail (1): draimylo@otenet.gr , e-mail (2): drdraimylo@gmail.com

website: www.draimylonas.gr

 

Θεραπευτήριο «METROPOLITAN»

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1

18547 Ν. Φάληρο.

ΤΗΛ.: 210 4809251, 210 4809176.

FAX: 210 4809257.

e-mail: amylonas@metropolitan-hospital.gr